Motie 4x per jaar voort­gangs­rap­portage


Agenda­voorstel Politieke Markt: Floriade (RG-318)

4 december 2019

Motie nr: RG-463/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

  • we inmiddels bij de uitvoeringsfase van de Floriade zijn aanbeland;
  • ontwikkelingen elkaar nu zeer snel opvolgen;
  • er nog een aantal grote uitdagingen op ons afkomt;
  • de risicoanalyse momenteel al 4x per jaar ambtelijk geactualiseerd wordt;

van mening dat:

  • 2x per jaar de voortgang bespreken nu niet langer voldoende is;
  • er bij de begroting en jaarrekening niet voldoende ruimte is voor een inhoudelijk gesprek over de ontwikkelingen rond de Floriade;
  • het onwenselijk is om bij de begroting en jaarrekening te besluiten over financiën met betrekking tot de Floriade zonder een gedegen rapportage en inhoudelijk gesprek,

verzoekt het college:

  • de raad vanaf nu 4x per jaar een voortgangsrapportage aan te bieden met daarin in elk geval een geactualiseerde risicoanalyse en een bijgewerkte planning en kritieke padenoverzicht;
  • waarbij er één kort voor de begroting wordt aangeboden en één voor de jaarrekening, zodat er een inhoudelijke bespreking kan plaatsvinden voor de eventuele benodigde besluitvorming bij de P&C cyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Tegen

Leefbaar Almere

Lees onze andere moties

Motie Biomassa is geen groene, maar bruine stroom

Lees verder

Motie Geen productie grondstoffen biomassa in de Voortuin

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer