Motie 4x per jaar voort­gangs­rap­portage


Agenda­voorstel Politieke Markt: Floriade (RG-318)

4 december 2019

Motie nr: RG-463/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 19 december 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

  • we inmiddels bij de uitvoeringsfase van de Floriade zijn aanbeland;
  • ontwikkelingen elkaar nu zeer snel opvolgen;
  • er nog een aantal grote uitdagingen op ons afkomt;
  • de risicoanalyse momenteel al 4x per jaar ambtelijk geactualiseerd wordt;

van mening dat:

  • 2x per jaar de voortgang bespreken nu niet langer voldoende is;
  • er bij de begroting en jaarrekening niet voldoende ruimte is voor een inhoudelijk gesprek over de ontwikkelingen rond de Floriade;
  • het onwenselijk is om bij de begroting en jaarrekening te besluiten over financiën met betrekking tot de Floriade zonder een gedegen rapportage en inhoudelijk gesprek,

verzoekt het college:

  • de raad vanaf nu 4x per jaar een voortgangsrapportage aan te bieden met daarin in elk geval een geactualiseerde risicoanalyse en een bijgewerkte planning en kritieke padenoverzicht;
  • waarbij er één kort voor de begroting wordt aangeboden en één voor de jaarrekening, zodat er een inhoudelijke bespreking kan plaatsvinden voor de eventuele benodigde besluitvorming bij de P&C cyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

Leefbaar Almere