Een integraal plan voor de hele ‘Etalage van Almere’


Agenda­voorstel burger: Landbouw bestemming kavel Gz5 in Almere Buiten (RG-168/2022)

14 september 2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- de Etalage de potentie heeft om een groene verbinder te zijn tussen Kotterbos, Buitenhoutsebos en de toekomstige Eemvallei;
- wilde dieren nu niet de mogelijkheid hebben om zelf hun leefomgeving te kunnen uitkiezen, of soms over autowegen moeten migreren;
- er naast kavel Gz5 nog meerdere hindernissen zijn die een goed verbonden natuur verhinderen;
- in de door de raad vastgestelde visie ecologie dit stuk als “ecologische hoofdverbinding” wordt aangegeven,

van mening dat:

- een goed verbonden natuurnetwerk van groot belang is voor een goed natuurlijk evenwicht en zodat dieren hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien;
- door goed verbonden en evenwichtige natuur dierpopulaties zichzelf beter reguleren en zo past bij een beleid zonder wildjacht,

draagt het college op:
- in gesprek met de stadsboerderij, melkveebedrijf Bert Talens, Staatsbosbeheer en overige betrokken partners een integraal plan uit te werken voor een verbonden Etalage (van Kotterbos naar Buitenhoutsebos) waar een definitieve (natuurinclusieve) landbouwbestemming van kavel Gz5 deel

van uitmaakt;
- in uitwerking van het bovenstaande plan de ontwerpen uit 2021 van Smeding Advies mee te nemen;
- waar mogelijk in overleg met deze partners de mogelijkheid te onderzoeken voor een wildverbinding naar de Eemvallei en verder richting Almere Oosterwold;
- dit voor te leggen aan de raad, en gaat over tot de orde van de dag.

Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

DENK, BIJ1, 50PLUS, Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

Forum voor Democratie, CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ontwikkel natuur bij afwijzing projectopdracht

Lees verder

Motie Laat beeldbepalende knotwilgen staan!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer