Motie Ontwikkel natuur bij afwijzing projec­t­op­dracht


Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Youri Egorovweg (RV-31)

3 juni 2022

Motie RG 144/2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • op de te bebouwen velden de bestemming groen ligt;
  • er in het verleden door omwonenden is aangegeven graag betrokken te willen worden bij verdere ontwikkeling van het groen,

van mening dat

  • het verdere ontwikkelen van groen, ook aan de Youri Egorovweg bijdraagt aan natuurbelevingswaarde en het bestrijden van de biodiversiteits- en klimaatcrisis,

draagt het college op:

  • bij afwijzing van het Raadsvoorstel Projectopdracht Youri Egorovweg (RV-31) de natuur van de te bebouwen velden verder te ontwikkelen, in samenspraak met bewoners, met bij voorkeur inheemse planten, heesters en bomen en ecologisch beheer;
  • het huidige trapveldje te behouden en de doelpalen terug te laten plaatsen;
  • dit te bekostigen uit de algemene middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Houten Skeletbouw

Lees verder

Een integraal plan voor de hele ‘Etalage van Almere’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer