Amen­dement Bouw alleen op noor­de­lijke kavel - Boom­gaardweg


23115.02

19 juni 2023

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

De beslispunten:

1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan Boomgaardweg:
a. De ontwikkeling van 72 sociale huurwoningen voor starters en jongeren inclusief jongeren met een hulpvraag (thuisloze jongeren) gelijkmatig verdeeld over twee locaties aan de Boomgaardweg;

b. De realisatie op beide locaties van een woongebouw met 36 sociale huurwoningen, waarvan 21 studio’s (geschikt voor de doelgroep ‘thuisloze’ jongeren) en 15 2-kamer appartementen voor starters op de woningmarkt;

c. De maximale bouwhoogte van 15 meter voor beide woongebouwen aan te houden conform vigerend bestemmingsplan;

d. Het realiseren van 19 parkeerplaatsen per woongebouw, waarvan 2 ter reservering;

e. Het verwijderen van 4 bomen op de noordelijke kavel en een deel van de bosschage op de zuidelijke kavel om deze ontwikkeling mogelijk te maken;

f. Het 1-op-1 compenseren van te verwijderen bomen en groen op de locatie of in de omgeving als uitgangspunt te nemen voor het inrichtingsplan.

2. De Grondexploitatie 2R8 Woningen Boomgaardweg vast te stellen.

Te wijzigen in:

1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan Boomgaardweg:
a. De ontwikkeling van 72 sociale huurwoningen voor starters en jongeren inclusief jongeren met een hulpvraag (thuisloze jongeren) op één locatie aan de Boomgaardweg;

b. De realisatie van een woongebouw met 72 sociale huurwoningen, waarvan 42 studio’s (geschikt voor de doelgroep ‘thuisloze’ jongeren) en 30 2-kamer appartementen voor starters op de woningmarkt;

c. De maximale bouwhoogte aan te passen naar wat nodig is om het aantal woningen te realiseren;

d. Het realiseren van 38 parkeerplaatsen, waarvan 4 ter reservering;

e. Het verwijderen van 4 bomen op de noordelijke kavel om deze ontwikkeling mogelijk te maken;

f. Het 1-op-1 compenseren van te verwijderen bomen en groen op de locatie of in de omgeving als uitgangspunt te nemen voor het inrichtingsplan.

2. De Grondexploitatie 2R8 Woningen Boomgaardweg vast te stellen, met bovenstaande wijzigingen.

Toelichting

In het originele raadsvoorstel wordt gevraagd om twee kavels te bebouwen. De meest zuidelijke kavel die wordt voorgesteld staat echter vol met een functionerend ecosysteem van over het algemeen gezonde bomen.

Het bosje binnen de grenzen van locatie zuid heeft grote ecologische waarde. Dit soort bosschages in een wijk bieden nestgelegenheid en schuilmogelijkheden voor tal van dieren. Daarnaast biedt dit bosje de buurt veel waarde, zoals aangegeven is door insprekers voorafgaand aan het vaststellen van de projectopdracht.
Daarnaast is de zuidelijke kavel direct gelegen aan een GGZ-centrum. Door de directeur van dit centrum en door het college is aangegeven dat “Met het nieuwe appartementengebouw op de zuidelijke kavel recht tegenover de GGZ, de privacy van de patiënten die daar worden behandeld in het geding komt”. Zij hebben behoefte aan een ‘prikkelarme’ omgeving.’ Daarom stellen wij voor om de noordelijke kavel te bouwen, waarbij de hoogte aangepast wordt aan het benodigde aantal woningen.


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, BIJ1, 50PLUS, DENK, AP/OPA, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen kazerne op akkerbouwgrond van hoge kwaliteit

Lees verder

Motie Bestemming zuidelijke kavel wijzigen naar groen - Boomgaardweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer