Motie Bestemming zuide­lijke kavel wijzigen naar groen - Boom­gaardweg


23115.04

19 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de locatie gelegen aan de Boomgaardweg volgens het huidige bestemmingsplan bestemd is als 'maatschappelijk';
  • op deze kavel zich echter een bosschage bevindt met grote ecologische waarde;
  • dit soort bosschages in een wijk nestgelegenheid en schuilmogelijkheden voor tal van dieren bieden;
  • deze bosschage daarnaast veel waarde biedt voor de omwonenden, zoals aangegeven is door insprekers voorafgaand aan het vaststellen van de projectopdracht en bij de bespreking van het ontwikkelingsplan;
  • vlak naast deze kavel een GGZ-centrum gelegen is, waarvan de verwachting is dat patiënten hinder zullen ondervinden als de kavel bebouwd wordt,

van mening dat:

  • het bestaande groen behouden moet blijven en niet geofferd moet worden voor toekomstige ontwikkelingen,

draagt het college op:

  • de bestemming van de zuidelijke kavel te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘groen’ en hiervoor het bestemmingsplan aan te passen (via een zogenaamd ‘postzegel bestemmingsplan’),

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Bouw alleen op noordelijke kavel - Boomgaardweg

Lees verder

Motie Laat inrichtingsplan goedkeuren door ecoloog - Boomgaardweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer