Motie Laat inrich­tingsplan goed­keuren door ecoloog - Boom­gaardweg


23115.05

19 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • in het raadsvoorstel expliciete aandacht is voor het 1-op-1 compenseren van te verwijderen bomen en groen op de locatie of in de omgeving;
  • dat er in het bomenonderzoek voorstellen worden gedaan voor uitgangspunten van deze herplant, maar dat deze niet terug komen in het raadsvoorstel;
  • het onduidelijk is hoe de ecoloog betrokken is bij de verdere ontwikkeling,

van mening dat:

  • uitgaan van uitgangspunten voor herplant en goedkeuring van het inrichtingsplan door een ecoloog zeer belangrijk zijn bij de uitvoering van dit project,

draagt het college op:

  • bij het opstellen van het inrichtingsplan expliciet aandacht te besteden aan de manier waarop herplant van gesneuveld en aangetaste bomen of ecosystemen wordt vormgegeven;
  • dit inrichtingsplan plan inclusief ecologische overwegingen aan de ecoloog voor te leggen en hiervoor goedkeuring te verkrijgen voor wordt doorgegaan met dit project,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bestemming zuidelijke kavel wijzigen naar groen - Boomgaardweg

Lees verder

Motie Betaald parkeren rondom Boomgaardweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer