Motie Ener­gie­neu­traal als uitgangspunt


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-310/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

  • de Floriade en de bijbehorende stadswijk als voorbeeld en gidsfunctie op gebied van innovatie en duurzaamheid moeten dienen;
  • de huidige ambitie in het definitief ontwikkelingsplan op gebied van energie de BENG (bijna energie neutraal) norm is, en deze norm in 2020 al standaard wetgeving is;

Van mening dat:

  • de wijk van de toekomst meer duurzame ambities vraagt dan de BENG (bijna energieneutraal) norm;

Spreekt uit:

  • de Floriade stadswijk wordt minimaal energie neutraal ontwikkeld (0 op de meter voor het totale gebied), met als inspanningsverplichting voor alle betrokken partijen (gemeente, Floriade BV en samenwerkingspartner) om te komen tot een energie positieve wijk,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, SP, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Amendement Basisuitgangspunten gebiedsontwikkeling

Lees verder

Motie Groene inrichting en uitstraling bij extra woningbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer