Amen­dement Maak geen onder­scheid, de scholier die na school én bij school gaat sporten o.i.d mag ook met het leer­lin­gen­vervoer naar huis


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Ver­or­dening leer­lin­gen­vervoer gemeente Almere 2019’ (RV-55)

7 september 2019

Motie nr: RG-217/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 5 september 2019

Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:

Het voorgestelde raadsbesluit:

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2019 vast te stellen.

Te wijzigen in:

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere 2019 vast te stellen, met dien verstande dat ten aanzien van artikel 3, vierde lid, de volgende aanpassing plaatsvindt:

Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

4. Een vervoersvoorziening naar locaties waar medische behandeling wordt gegeven of naar
buitenschoolse activiteiten, zoals buitenschoolse opvang, oppas of sport, valt niet onder deze
regeling.

Te wijzigen in:
Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school


4. Een vervoersvoorziening naar locaties waar medische behandeling wordt gegeven of naar
buitenschoolse activiteiten, zoals buitenschoolse opvang, oppas of sport, valt niet onder deze
regeling. Een uitzondering hierop geldt wanneer de leerling op school

Toelichting:
Leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer mogen nu na afloop van school als ze naar buitenschoolse activiteiten op of in de nabijheid van de school zijn geweest, niet met het leerlingenvervoer terugreizen. De nieuwe verordening voorziet hier niet in. Dit leidt in de praktijk tot langere wachttijden en onrust bij leerlingen waarvoor structuur en herkenbaarheid belangrijk is.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Lees onze andere moties

Amendement Aanpassing categorie II wonen

Lees verder

Amendement Leerlingenvervoer ook mogelijk bij stages zonder tijdslimiet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer