Consul­tatie nieuwe beleidsplan Armoede, Schulden en Parti­ci­patie


18 oktober 2021

Voorzitter,

Onze dank en waardering waarop deze consultatie is voorbereid. Met 2 gedegen evaluaties erbij. Met mooie conclusies dat Almere het goede al prima uitvoert. Maar dat dit goede nog niet bij iedereen terecht komt die het nodig heeft. Maar dat wil de wethouder wel en dat is iets waar wij vanuit de PvdD van harte achter staan.

Voorzitter, de jeugd is de toekomst en dan zijn goede randvoorwaarden om op te groeien super belangrijk. Niet voor niks is de 1e doelstelling in het armoedebeleid om armoede niet door te geven aan kinderen. Doen we in Almere het goede goed?
Voorzitter, daar kan ik als eerste Ja opzeggen. Almere heeft namelijk het prachtige mooie project Dare to dream. Kinderen mogen dan aangeven wat ze graag zouden willen worden als ze groot zijn en wat ze daarvoor nodig hebben. Een project wat uitgaat van positiviteit en van mogelijkheden. Bureau Bartels heeft hier een positieve evaluatie over geschreven.

Maar voorzitter, is dit genoeg?
Dan moet ik toch helaas nee zeggen.
De PvdD zou graag zien dat nog veel meer kinderen in armoede in Almere geholpen kunnen worden. Deze week is net het SER rapport verschenen dat aandacht vraagt voor de groep werkende armen. Dat zijn heel vaak ouder of ouders met kinderen.
De PvdD zou daarom graag zien dat er een aanvullend onderzoek komt om te zien wat kinderen nog meer nodig hebben als ze in armoede opgroeien. Sluiten hun behoeften wel aan op de regelingen die we in Almere hebben of zijn er ook andere dingen nodig?
Voorzitter, in Rotterdam heeft de kinderombudsman hier namelijk uitstekend onderzoek naar gedaan en daar zijn zeer goede maar helaas wel schrijnende behoeften naar voren gekomen. Zo gaven kinderen aan dat stroom net zo belangrijk is want anders doet je laptop die je van de gemeente hebt gehad het niet eens. En als er geen lamp aan kan kan je alleen bij daglicht aan het raam huiswerk maken. Zo zijn er legio voorbeelden waarop kinderen maar ook professionals aangeven wat er nodig is om kinderen en jongeren te helpen.

Voorzitter, wij vragen daarom de wethouder of zij bereid is om te kijken of zo’n onderzoek ook in Almere gehouden kan worden? Want hoe beter de regelingen worden en als zowel jongeren en ouders deze regelingen beter weten te vinden en ook gaan gebruiken kunnen we armoede stap voor stap terugdringen. En daar gaat het toch om!

Voorzitter, dat zijn 3 punten:
Zoals ik in mijn 1e termijn heb gezegd willen wij meer aandacht voor kinderen en jongeren en dat er meer wordt aangesloten bij wat kinderen nodig hebben om mee te komen.

Wat wij als 2e punt nog missen is: de aandacht voor sociale participatie.
Het Nibud adviseert om een vergoeding voor sociale participatie mogelijk te maken.
Wij zouden dit bijvoorbeeld graag aan de stadspas koppelen. Is de wethouder het met ons eens dat dit een goede mogelijkheid is en wanneer wordt het onderzoek en uitrol van de stadspas weer opgepakt? De stadspas is bij uitstek een manier om zeer laagdrempelig mensen te helpen zodat ze mee kunnen doen in Almere.

En dan als 3e punt voorzitter:
Energiearmoede. Juist minima wonen in minder goed geïsoleerde huizen en soms ook slecht onderhouden huizen waardoor ze veel sneller een hogere energierekening hebben en helaas soms zelfs gezondheidsklachten. En dan laat ik de duurzaamheid er dit keer maar even buiten.
Wist u dat 7% van de gezinnen in Nl in energiearmoede leeft? En zij geven maar liefst 13-20% van hun inkomen uit aan de energierekening terwijl het gemiddelde van alle huishoudens slechts 5 procent is. De PvdD zou daarom graag zien dat Almere dit ook meeneemt in haar beleid. Kunnen hier niet ook heel concrete stappen in worden gezet zodat we mensen structureel helpen? Is de wethouder het hiermee met ons eens? Is zij bereid om hiernaar te kijken?

Dan de 2e vraag: Wij zijn het niet eens met het NIBUD dat mensen die langdurig in de bijstand zitten, het IIT-geld moet worden verlaagd. Deze mensen kunnen elke euro goed gebruiken en hebben veelal zeer weinig uitzicht op een betaalde baan dus hoezo inkomensval. Is de wethouder het hier met ons eens?
Wij willen de wethouder juist oproepen om te kijken of er middelen in de begroting vrij zijn te spelen zodat bijstandsgezinnen met jongeren van 12-18 jaar er wel extra geld bij krijgen.

Dan de 3e vraag: de PvdD vindt het positief dat het college wil kijken hoe ze verborgen armen (en dat zijn dus ook de werkende armen) kan opsporen en wil helpen. Dat kost inderdaad meer geld.
Maar dat komt ook doordat er structurele fouten in het systeem zitten waardoor mensen maar in de armoede blijven hangen. Het SER-rapport heeft dat wederom bevestigd.
Er zal dus continue druk naar Den Haag moeten worden uitgeoefend om aan dit soort misstanden nu eens een einde te maken. En tot die tijd roepen wij het college op om vooral mededogen te tonen in haar beleid.

En dan de laatste vraag. Er moet niet alleen gekeken worden hoe ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden en wat hiervoor nodig is. Maar kijk ook naar wat het de ervaringsdeskundige weer kan opleveren. Hoe wordt zijn positie en waardering geborgd? Leidt dit bv. tot een EVC-certificaat zodat dit ook weer een stapje hogerop voor de ervaringsdeskundige wordt? Dat willen we zeker nog mee geven, voorzitter. Dank u wel.

Interessant voor jou

Algemene beschouwingen Begroting 2022

Lees verder

Bijdrage Jaarverslagen Dienstverlening, Mediation, Ombudsman e.d.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer