Bijdrage Jaar­ver­slagen Dienst­ver­lening, Mediation, Ombudsman e.d.


18 oktober 2021

Voorzitter, er zijn vele vragen bij deze rapportages te bedenken maar ik wil mij graag focussen op 4 punten:

Als 1e een vraag over de maatwerkaanpak:

De PvdD was de initiator achter deze toezegging voor een maatwerkaanpak bij burgers met complexe problemen. We zien dat de mediator in de afgelopen jaren deze rol steeds pro-actiever op pakt en ook voldoende regelruimte heeft om zaken vlot te trekken en ├ęcht een centrale plek hierin inneemt. Complimenten hiervoor!
Zeker, nu met de toeslagenaffaire in het achterhoofd, is deze rol en aanpak van de mediator cruciaal. Voorzitter, we zijn content om te zien dat het college dit met de PvdD deelt.
Onze vraag aan de wethouder is of de huidige inrichting niet erg kwetsbaar is. Is het college bereid om te kijken of deze belangrijke rol uitgebreid kan worden en over bv. 2 personen verdeeld kan worden. Want het is nu wel erg kwetsbaar i.v.m. ziektes of ongelukken. Wij zouden deze maatwerkaanpak vanuit de medicatorrol erg graag goed geankerd in de organisatie zien. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?

Onze 2e vraag gaat over de afvaldumpingen en de hoge meldingen openbare ruimte.
Er waren vorig jaar veel meer afvaldumpingen in Almere en inwoners melden dit bij de gemeente maar zijn niet tevreden over de afhandeling hiervan. Is de portefeuillehouder het met de PvdD eens dat Almere juist actiever de afvaldumpingen moet tegengaan omdat meer afval op straat immers leidt tot nog meer rotzooi en zwerfafval op straat. Dat ligt niet aan de medewerkers want ik lees dat zij het super druk hebben.
Bent u het niet met de PvdD eens dat hier wat aan gedaan moet worden? Wat ben u hierbij van plan? Dat horen wij graag van de wethouder, voorzitter.

Mijn 3e punt gaat over de bereikbaarheid van de wijkteams.
Die zijn nog steeds alleen te bereiken via het 14036-nummer. Vanmorgen was er een stadsconferentie over de wijkteams en wederom kwam er naar voren dat een rechtstreeks nummer echt gemist wordt. De cijfers van KCC zien er wel netjes uit. Toch is er al jaren een wens vanuit de bevolking om directer contact te zoeken met de wijkteams. Met alle nieuwe digitale mogelijkheden die er zijn blijft het bijzonder dat het college hier niet op wil bewegen.

En dan mijn 4e en laatste punt voorzitter, die gaat over de kinderen en jongeren.
De kinderombudsman schrijft dat kinderen vaak dubbel het slachtoffer zijn, ze hebben geen debet aan de situatie waarin ze zijn geraakt, ouders worden soms geheel geleefd door alle zorgen en problemen die ze hebben en de jeugdhulpketen is nog steeds een moloch. Ook hier zien we de perverse uitwassen van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hoe zit het eigenlijk met de rechten van kinderen?
Hoe doen wij dat in Almere voor kinderen? Wat hebben zij nodig? Welke adviezen kan de ombudsman aan Almere geven? Zijn er lessen te leren van het onderzoek dat Amsterdam hiernaar heeft gedaan? Is het goed als Almere dit onderzoek ook in Almere laat uitvoeren? Deze vraag is voor de ombudsman, voorzitter.

Interessant voor jou

Consultatie nieuwe beleidsplan Armoede, Schulden en Participatie

Lees verder

Bijdrage Wijkbudgetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer