Bijdrage Wijk­bud­getten


18 oktober 2021

Voorzitter,

Ik wil eerst wat gaan zeggen over het proces en dan over de inhoud:

Als 1e het proces:
Nou, dat dit geen schoonheidsprijs verdient is wel duidelijk. Mijn fractie, de PvdD, maar ook andere fracties waren behoorlijk overvallen en ook niet gelukkig met deze onverwachte actie. Wij vonden én vinden nog steeds dat de begrotingsbespreking hiervoor het beste moment is. Dan zie je ook alle kosten en baten en dat inzicht hadden we vorige week niet.

En als er dan ook nog eens een burgerinitiatief in voorbereiding is, zelfs al ingepland voor bespreking van deze week stond, was het ook veel beter en fijner geweest om dat eerst af te wachten en met de inwoners over de wijkbudgetten in gesprek te gaan en naar hen te luisteren. Nu doen we dat precies verkeerd om en dat had echt niet gehoeven. De onrust die dit allemaal heeft veroorzaakt was in de ogen van de Partij voor de Dieren compleet onnodig.

En wist u voorzitter, aan de portefeuillehouder is in de laatste vergadering nog gevraagd of zij het raadsvoorstel niet kon aanhouden of een modus verzinnen omdat er toen al bekend was dat er veel extra geld naar Almere zou komen. Als dat was gebeurd was er ook niet zoveel onrust in de stad ontstaan!

Maar goed, dat is allemaal achteraf gepraat.

En dan over de inhoud, voorzitter:
Wat doe je als je de vraag krijg om raadsbreed de bezuiniging op de welzijnsbudgetten terug te draaien. Daar zeg je natuurlijk JA op!
En dat hebben wij ook al eerder gedaan op de motie van de PvdA om de wijkbudgetten te redden. Wij hebben daar toen ook VOOR gestemd.

En daarom willen wij ook dat de huidige wijkbudgetten en de Samen Sterk projecten voortgezet worden zonder de aanvullende randvoorwaarden zoals nu in de motie van vorige week staat verwoordt. Want mogen stichtingen nu ineens geen geld meer ontvangen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Voorzitter, wij zullen bij de begroting hierover een amendement of motie indienen.

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarverslagen Dienstverlening, Mediation, Ombudsman e.d.

Lees verder

Bijdrage Begroting - Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer