Bijdrage bespreking voortgang Floriade bij Program­ma­be­groting 2021


Zorgen, risico's en kosten nemen toe

6 november 2020

Met het dichterbij komen van de opening van de Floriade, komen we steeds meer in de uitvoeringsfase en neemt de invloed van de raad af. Aan de andere kant nemen de zorgen alleen maar toe. Er komt er steeds meer duidelijkheid over de invulling en de werkelijke kosten.

Zo is de risicoreservering flink opgehoogd en nemen sommige posten meer dan exponentieel toe, zoals veiligheid, pendelbussen, beheer arboretum etc.
Dit komt wellicht mede omdat de wethouder financiën, zoals hij bij de begrotingsbespreking aangaf, een stukje realisme in het dossier Floriade heeft geprobeerd in te brengen.
Daar is de Partij voor de Dieren blij mee, want daar hameren wij al jaren op. Risico’s worden te optimistisch en vooral veel te laag ingerekend. Kosten erg onderschat.
Maar aan de andere kant is het schokkend dat dat blijkbaar, na al die jaren en al die voorgangers, nog steeds nodig was.
Het is nu onmogelijk voor te stellen dat 8 jaar geleden iemand geloofde dat wij de Floriade voor 10 miljoen gemeentelijk geld konden organiseren.
In die zin is het ook opvallend dat de andere 10 miljoen van destijds, het provinciale deel, niet evenredig is meegegroeid en nu nog zelfs onder druk staat. Dit was toch een gemeenschappelijk project en ambitie? Graag een reactie van het college.

Dan de positieve kanten van de Floriade. Deze zou groener, duurzamer en innovatiever dan ooit worden. Duurzamer is niet moeilijk, aangezien de regels ook gewoon strenger zijn geworden dan de vorige Floriades. Maar vooruitstrevend is het nog niet, terwijl de noodzaak groter is dan ooit. Groener dan hoe het gebied voor aanvang was, zal het ook nooit worden. Zeker niet met beschilderde glazen gevels, in plaats van echt groene gevels en daken.
Innovatief dan? Ook op dat gebied lezen wij dat hier steeds minder van terecht komt. Innovaties liggen slechts op het “digitale domein en mobiliteit”. Innovaties op gebied van duurzaamheid, natuur-inclusief en klimaat adaptief lijken onder te sneeuwen. Het dossier Feeding the City, waar de innovaties op het gebied van voedselvoorziening in zouden moeten zitten, wordt structureel doorgeschoven.
We lezen: “Er is ruimte voor deelnemers om zelf innovaties te tonen.” Blijkbaar is dit geen harde eis om te mogen deelnemen? We zijn dus straks afhankelijk van de inzendingen van deelnemers voor het innovatieve karakter en daar is ook nog geen zicht op...
Er was slechts 2 miljoen voor innovatie beschikbaar, een schrijntje op het totaalbedrag dat inmiddels aan de Floriade is uitgegeven en dit budget wordt niet eens volledig benut lezen wij. Graag reactie van het college.

De kritische paden en mijlpalen. Wij stellen vast dat er flink met de planning geschoven is en onderdelen eruit gehaald, zodat nu lijkt alsof alles redelijk op schema ligt en er geen rode vlakken meer zijn. Maar dit is dus duidelijk een vertekend beeld. Op bijna geen enkel onderdeel is de oorspronkelijke, al zeer krappe planning gehaald. Dit zorgt ervoor dat de druk alleen maar enorm toe neemt en de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen maakt dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het evenement en nog erger, van mens, dier en natuur, zie ook onze schriftelijke vragen daarover.


Dan vallen ons een aantal dingen op:

De volggroep constateerde het ook al. “In de gemeentelijke organisatie zijn de verantwoordelijkheden van de zelfstandige programmaorganisatie teruggelegd bij de afdelingen. “Wat houdt dit in en is dit geen wijziging van de governance en dus een raadsbevoegdheid?

De relatie tussen gemeente, BV en Amvest. Wederom een directeur weg. Vragen daarover liggen al voor. Hoe is nu de relatie met Amvest en tussen BV en Amvest?

Het kiezen voor één parkeerlocatie i.p.v. twee. Waardoor er minder spreiding zal zijn en de overlast voor bezoekers en de inwoners wellicht zal toe noemen. En wat gebeurt er nu met de plannen voor de Voortuin en de financiering daarvan? Graag een reactie.

Wij vinden het niet uit te leggen aan de bewoners van de Filmwijk, dat de geluidswering langs de A6 wederom is uitgesteld en hier nog geen concrete stappen in gemaakt zijn. Voor de inwoners wel de lasten en niet de lusten. Graag een reactie van het college.


En dan is er nog corona. We weten inmiddels meer dan in het voorjaar toen wij moesten beslissen over doorgaan, uitstel of afstel. Nu zien we aan de situatie met de expo in Dubai, welke twee jaar wordt doorgeschoven dat uitstel waarschijnlijk wel goed mogelijk was. Ook is de situatie rond corona nog zorgelijker dan we toen dachten. Iedereen hoopte op een korte golf en een snel vaccin. Nu weten we dat die golven nog wel blijven komen en een vaccin, als die er al op tijd is, zeker geen garanties geeft op een coronavrije maatschappij.

De mogelijke impact van corona op de bezoekersaantallen en de mogelijke extra kosten voor extra corona maatregelen baren ons extra zorgen.


Al met al lijkt onze vrees dat de Floriade niet zo groen, duurzaam en innovatief wordt als ons lange tijd is voorgehouden waarheid wordt en aan de andere kant zien we de kosten de spuigaten uitlopen.
Aangezien de raad al eerder in haar oneindige wijsheid heeft besloten door te gaan, moeten we er het beste van maken en zorgen dat het verloren groen en vele, vele investeringen niet voor niets zijn geweest.

Dank voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Programmabegroting 2021

Lees verder

Bijdrage zorgen over klachten bij Ombudsman

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer