Bijdrage 'Campus in de Binnenstad'


Culturele broed­plaats mag niet wijken voor Windesheim-campus

18 september 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voorstander van een campusontwikkeling en groot voorstander van het versterken van het hoger onderwijs in Almere. Daarom waarderen we dat Windesheim zich met een flinke investering langdurig aan Almere wil binden. Dit zal bijdragen aan een levendige stad, een meer diverse bevolkingssamenstelling en het versterken van de kenniseconomie, in tegenstelling tot de fossiele economie.

Tot zo ver de positieve noot. De Partij voor de Dieren is verbijsterd dat de plannen op één uitkomst voorsorteren. De Raad krijgt hier maar één optie voorgelegd. Er is amper onderzoek naar alternatieven gedaan. Uit de door ons opgevraagde locatiescan komt de optie Regisseursgarage als beste naar voren. Maar het is duidelijk dat Windesheim maar één ding wil, en dat is aan het stadhuisplein en daarvoor moet alles wijken.

In de onlangs aangenomen centrumvisie staat dat we culturele broedplaatsen gaan versterken. Maar voorzitter, daarvoor gaan we eerst de enige echte bestaande culturele broedplaats en tevens toch een soort van monument, de Voetnoot, voor vernietigen.
De Voetnoot wat nu een bruisende plek is, met een alternatief café, twee theatergezelschappen en vele kleine muziekleraren, culturele zzp’ers en startups. Wat Almere keihard nodig heeft. Met vaststellen van de centrum visie hebben we toch niet ingestemd met kapitaalvernietiging en het wegjagen van gewaardeerde instellingen en ondernemers? Dat de persoonlijke voorkeuren van één externe partij ook prevaleren boven de belangen van de stad.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Kan het college dit uitleggen?

Dit terwijl er nog zoveel lege plekken zijn in het centrum. En dan bedoelen we bij de Partij voor de Dieren uiteraard geen groen. Maar bijvoorbeeld parkeervelden of parkeergarages. Over parkeergarages gesproken, zet Windesheim op de beste scorende plek: de regisseursgarage. Dat is echt nog ruim op de zo blijkbaar noodzakelijke loopafstand van de bieb. Of de optie van achter en half over de Voetnoot?
Maar het nog meer clusteren van hogeschool en campus zou ook een prima optie zijn: Windesheim op het festivalterrein en de campus er direct achter op het odeonterrein bijvoorbeeld.
Kan het college aangeven waarom wij als raad deze keuzes niet voorgelegd krijgen?

Dan gaan we graag nog even dieper in op het voorliggende plan.

Mocht dit plan worden aangenomen, hoe gaan wij dan om met de huidige huurders van de voetnoot, voorzitter? In hoeverre krijgen zij een echt passend alternatief aangeboden? We hebben misschien geen formele verplichting, maar toch zeker wel een morele! Zo gaan we toch niet met onze inwoners en ondernemers om? Mensen die van niks dit hebben opgebouwd en wat een waardevolle aanvulling aan het centrum is gebleken. Kan het college dit uitleggen?
Vervolgens, Waarom niet meer dan 1100 woningen, voorzitter?
In hoeverre is het tekort aan woningen voor studenten en andere jongeren na het bouwen van deze campus opgelost, en ook nog eens voor de komende jaren?

De prestatieafspraken voorzitter. In deze tijd van een enorme klimaatcrisis is het ondenkbaar dat nieuwe complexen zoals deze, niet volledig energieneutraal en klimaat adaptief zijn. Groene gevels en innovatieve systemen zouden standaard moeten zijn.
Krijgen wij als raad straks nog de finale beslissing over de uitwerking van de plannen, de uitwerking van de gebouw en etc etc?
Graag een toezegging van de portefeuillehouder.

En dan de financiën.
De subsidie van 8 Miljoen is afgewezen. Een subsidie die we elders in de stad keihard nodig hebben om het enorme tekort aan betaalbare woningen in te lopen. Stelt het college hier de juiste prioriteiten?
Er wordt 5 Miljoen uit het Fonds Verstedelijking Almere in het ontwikkelen van culturele broedplaatsen gestoken. Maar voorzitter, daarvoor gaan we eerst de bestaande culturele broedplaats voor vernietigen, wat ook nog eens een vergelijkbaar bedrag kost. Dus straks zijn we 5 Miljoen armer en hebben we per saldo er nog geen broedplaats bij, waarschijnlijk zelfs een heel stuk minder. Daarvoor is het Fonds Verstedelijking niet bedoeld.
Is het college het met ons eens dat dit een oneigenlijk gebruik van dit fonds is?

De vergelijking met de Floriade doemt angstig op. Zoals het slopen van iets bestaands, om iets vergelijkbaars terug te bouwen. Groen moest wijken voor een op papier groene Floriade. En nu moet Cultuur wijken voor versterking van cultuur. Bepaald niet duurzaam!
Net als de bomen in Almere, krijgen de gebouwen in Almere niet de kans oud te worden en historie te ontwikkelen.

Laten we meer koesteren wat we hebben in deze stad. Daar zuinig op zijn en alleen slopen als er echt geen alternatieven zouden zijn. Maar die zijn er de komende jaren nog volop in een stad als Almere.

Wordt dit sowieso geen tweede Floriade, met veel te rooskleurige plaatjes, veel te krappe risicoreserveringen en een tunnelvisie?
We moeten nu als raad instemmen met een nog heel globaal plan, zonder uitgewerkte financiële onderbouwing, dat komt wel in de grondexploitatie wordt dan gezegd. Maar nu wel eerst even tekenen bij het kruisje.
Maar als we later in het proces de uitwerking niet de juiste kant op vinden gaan. Kunnen we dan nog bijsturen, kunnen we dan nog terug? Of gaan we nu, net als bij de Floriade, een fuik in. We kunnen geen kant meer op en blijven de kosten alleen maar oplopen?

Interessant voor jou

Bijdrage Woonvisie "Thuis in Almere 2020-2030"

Lees verder

Bijdrage Programmabegroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer