Bijdrage Bestuur­lijke verkenning Floriade


Nu doorgaan is totaal onver­ant­woord

5 juni 2020

Een uniek gebied van ongerepte natuur, midden in de stad, is door de vorige gemeenteraden met de bouw van de Floriade ten dode opgeschreven: Vogel-eiland, Utopia.
Natuur die we kei-hard nodig hebben, juist om de uitdagingen van de nabije toekomst, teruggang in biodiversiteit en de klimaatcrisis met álle gevolgen van dien, het hoofd te bieden. 

Het college beloofde met de komst van de Floriade te werken aan het bieden van antwoorden op deze uitdagingen. Hoe voeden we de stad van de toekomst, hoe zorgen we voor een gezond leefmilieu? De Floriade zou een inkijkje geven in de stad van de toekomst: Groen, duurzaam, innovatief en klimaatbestendig.

Het inkijkje dat we krijgen wordt echter meer grijs dan groen. De beloftes van Amvest, van de BV en van het college werden loze beloften. Van alle mooie plaatjes en praatjes die ons voor zijn gehouden komt weinig terecht. Groen wordt ingeruild voor grijs, innovatie maakt plaats voor niet méér doen dan de norm, en klimaatbestendig wordt beperkt tot het absolute minimum.

We zijn een waardeloze en aan alle kanten rammelende overeenkomst ingerommeld, waar nu helemaal niks van terecht komt. Geen showcase woonwijk nog tijdens de Floriade, geen green embassies.
En de beloofde groene en duurzame landmark is een ordinaire grijze blokkendoos geworden.

Dit is een pijnlijke constatering, pijnlijk ook voor al die professionals en vrijwilligers die dagelijks kei-hard aan het werk zijn om van de Floriade een succes te maken.

Aan de andere kant blijven de kosten maar exorbitant toenemen, de risico’s reizen de pan uit, alle stoplichten staan op rood, de samenwerking tussen de partijen verloopt uiterst moeizaam. Sterker nog: de BV en Amvest vechten elkaar de tent uit.
Een aparte BV op armlengte, die totaal geen meerwaarde is gebleken. De Raad van Commissarissen werd genegeerd en daarmee gedwongen op te stappen, directieleden volgen elkaar in hoog tempo op, nul komma nul sponsors binnengehaald en investeringen vanuit de markt zijn een utopie gebleken. Opheffen dus die BV!
Met de overheadkosten van in ieder geval de directie en de RvC besparen we, zelfs bij doorgaan, al negen honderd duizend euro. Geld dat we als stad heel hard kunnen gebruiken, bijvoorbeeld, ik noem maar een dingetje, om de straten schoon te houden.

Daar is nu de huidige Corona crisis nog overheen gekomen. Het college gebruikt het nu als zondebok en afleider van de grote problemen waar de Floriade al voor de coronacrisis in verkeerde. Een escape voor het college om te duiken voor haar eigen verantwoordelijkheden.
Hoe dan ook: Het is duidelijk dat er in íeder scenario, doorgaan, afschalen of uitstellen, enorme risico’s op ons als gemeente afkomen. Er is geen zinnig woord te zeggen over of het nog wel door kan gaan, of er nog wel bezoekers gaan komen. Of bedrijven nog wel gaan investeren, als ze die financiële ruimte überhaupt al hebben. Alleen worden in het collegevoorstel die risico’s nauwelijks gekwantificeerd. Het college grossiert in veel te optimistische aannames, zoals nog steeds twee miljoen bezoekers en een totaal ongefundeerde gedachte dat Nederlandse bezoekers de plek van de afgehaakte buitenlandse bezoekers wel zullen innemen.

Ook gaat het college vrolijk door met de totaal onverantwoorde en naïeve manier van risicoreservering. Waardoor de werkelijke kosten straks vele malen hoger zullen gaan uitvallen en onze gemeente in een financiële crisis zullen storten. Naast onze al bestaande ecologische en klimaat crisis, kunnen we dat natuurlijk helemaal niet gebruiken.
Los van of je voor of tegen doorgaan zou zijn, zou niemand hier, alleen al om die reden, kunnen instemmen met het voorliggende voorstel.

Daarnaast denken wij dat we met die vele vele extra miljoenen die nu nodig zijn om door te gaan, we veel betere dingen voor de stad kunnen doen, juist ook op de doelstellingen van de Floriade. Voor die vele tientallen miljoenen kunnen we van heel Almere een gezonde, groene, toekomstbestendige stad maken en heel Almere een voorbeeld laten zijn voor de wereld hoe het wel moet. Daarvoor hebben we de Floriade echt niet nodig.

Al met al komt de Partij voor de Dieren tot de conclusie dat nu doorgaan met investeren in een project wat veel minder groen en duurzaam wordt dan is beloofd, met alle extra kosten, en de extra onzekerheden en gevolgen van de Coronacrisis, totaal onverantwoord is. Het niet door laten gaan van het evenement is, wat de Partij voor de Dieren betreft, niet onze grootste zorg. Wat wél onze zorg is, is dat vraagstukken over het inrichten van een leefbare stad in tijde van een klimaatcrisis, stikstofcrisis en biodiversiteitscrisis onbeantwoord lijken te blijven door het college. Onbeantwoord, voorzitter, en dat is onacceptabel. En dat terwijl Almere bij uitstek een stad is die hier een antwoord op kan en moet geven. Wij vragen het college dan ook hoe deze invulling wil geven aan het inlossen van de belofte om deze antwoorden aan onze stad en daarbuiten te bieden. Want dát zou de vraag moeten zijn die centraal staat.