Stop de opmars van fast­food­ketens!


En zet in op gezond en plant­aardig

Indiendatum: sep. 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Het aantal fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel in Almere is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Niet alleen in totaal, maar tevens per hoofd van de Almeerse inwoners. Wat is hiervan de oorzaak? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze forse groei onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een groter aanbod van fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel een drempelverlagende uitwerking heeft op het eten van ongezond voedsel?
 3. Voelt u met de Partij voor de Dieren de verantwoordelijkheid om overgewicht tegen te gaan en daarom ook gezond en duurzaam voedsel te stimuleren? Zo nee, waarom niet?
 4. Klopt het dat het college in Almere geen beleid voert om het aantal fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel te beperken? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft het college de enquête van het AD ontvangen over de snelle opmars van fastfoodketens in gemeenten? (zie onderstaande toelichting)Zo ja, heeft het college deze enquête ook ingevuld? Zo nee, waarom niet? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er een halt toegeroepen moet worden aan de groei van de nieuwvestiging van fastfoodketens, bijvoorbeeld door vast te leggen waar wel en waar geen fastfoodrestaurants mogen komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen?
 6. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat rondom middelbaar en voortgezet onderwijs en het ziekenhuis er een gezond en duurzaam voedselaanbod is? Ziet het college een taak voor zichzelf om dit te stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
In het onlangs verschenen artikel in het AD staat dat gemeenten niks doen tegen de snelle opmars van de fastfoodketens. Dit was een uitkomst van een enquête van het AD. Voor deze enquête werden alle zorgwethouders in Nederland benaderd. Meer dan honderd van hen reageerden. Zowel het aantal fastfoodrestaurants als het overgewicht in Nederland blijft stijgen en dat leidt bij gemeenten nauwelijks tot ingrijpen. Ondanks aandringen van voedingsdeskundigen voert ruim 90 procent van de zorgwethouders géén beleid om het aantal restaurants met ongezond voedsel te beperken. Experts wijzen erop dat een leefomgeving met veel ongezond voedselaanbod slecht is voor de volksgezondheid. Zij riepen gemeenten eerder al op de ‘invasie van fastfoodketens’ een halt toe te roepen, bijvoorbeeld door vast te leggen waar wel en waar niet fastfoodrestaurants mogen komen. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal fastfoodketens in Almere ook razendsnel stijgt. In de afgelopen tien jaar is het aantal fastfoodketens in Almere per 1000 inwoners verdubbeld.

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 26 nov. 2019

 1. Het aantal fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel in Almere is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Niet alleen in totaal, maar tevens per hoofd van de Almeerse inwoners. Wat is hiervan de oorzaak? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze forse groei onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
  Een directe oorzaak is moeilijk aan te geven. De groei van het aantal fastfoodgelegenheden is een kwestie van vraag en aanbod. De markt en de behoefte bepaalt het bestaansrecht van dergelijke horecavestigingen. Het aantal fastfoodketens en aanverwante vestigingen ligt in Almere sinds 2016 iets boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn overigens voorstander van een gevarieerd aanbod van horecavestigingen in de stad.
 2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een groter aanbod van fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel een drempelverlagende uitwerking heeft op het eten van ongezond voedsel?
  Ja.
 3. Voelt u met de Partij voor de Dieren de verantwoordelijkheid om overgewicht tegen te gaan en daarom ook gezond en duurzaam voedsel te stimuleren? Zo nee, waarom niet?
  Ja. Overgewicht tegengaan en het stimuleren van productie en consumptie van duurzaam voedsel past in het gemeentelijke beleid van een gezonde stad en bevolking, zoals ook in het coalitieakkoord staat.
 4. Klopt het dat het college in Almere geen beleid voert om het aantal fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel te beperken? Zo nee, waarom niet?
  Ja , het klopt dat er geen beleid wordt gevoerd om het aantal fastfoodketens, snackbars en horeca met ongezond voedsel te bepreken.. Met betrekking tot de horeca is een “Vestigingsvisie Horeca Almere” van kracht (onderdeel van de “Gemeentelijke Visie Werklocaties in Almere” uit 2016) dat algemeen van strekking is en niet specifiek onderscheid maakt tussen fastfoodrestaurants en overige restaurants binnen de betreffende horecacategorie. Wij hechten aan de vrijheid van zowel ondernemers als inwoners van onze stad om zelfstandig keuzes te maken. Echter realiseren wij ons ook dat een hoog aanbod van ongezond voedsel een negatief effect heeft op de gezondheid en daar zien wij dan ook een rol voor de gemeente. Via de opgave ‘Gezond in Almere’ stimuleren wij dat mensen bewuste keuzes maken. In het uitgiftebeleid (Nota Grondprijsbeleid 2019) wordt binnen horeca een onderscheid gemaakt in fastfood, hotels en overige horeca. De eventuele uitgifte van gemeentelijke bouwgrond voor nieuwe fastfood voorzieningen vindt plaats via tenders. Via kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, kan er voor een bepaalde periode voor gezorgd worden dat de aard van het restaurant in de toekomst gewaarborgd blijft. Uitgifte aan fastfoodrestaurants wordt in huidige uitbreidingsplannen overigens nergens gestimuleerd.
 5. Heeft het college de enquête van het AD ontvangen over de snelle opmars van fastfoodketens in gemeenten? (zie onderstaande toelichting) Zo ja, heeft het college deze enquête ook ingevuld? Zo nee, waarom niet? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er een halt toegeroepen moet worden aan de groei van de nieuwvestiging van fastfoodketens, bijvoorbeeld door vast te leggen waar wel en waar geen fastfoodrestaurants mogen komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit doen?
  Wij hebben deze enquête niet ingevuld, omdat wij geen expliciet collegestandpunt over dit onderwerp hebben vastgesteld. Zoals al in het antwoord op vraag 4 aangegeven, hechten wij aan de vrijheid van zowel ondernemers als inwoners van onze stad om zelfstandig keuzes te maken, maar realiseren wij ons ook dat een hoog aanbod van ongezond voedsel een negatief effect heeft op de gezondheid. Wij willen onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn op het gebied van ons vestigingsbeleid. Echter, wij geloven niet dat alleen het verbieden van nieuwe fastfoodketens de oplossing is. Daarom zetten wij, zoals ook aangegeven bij ons antwoord op vraag 4, ook in op het maken van bewuste keuzes door consumenten.
 6. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat rondom middelbaar en voortgezet onderwijs en het ziekenhuis er een gezond en duurzaam voedselaanbod is? Ziet het college een taak voor zichzelf om dit te stimuleren? Zo nee, waarom niet?
  Op scholen zetten wij via ‘Gezond in Almere’ in op bewustwording. Daarnaast gaan wij onderzoeken wat onze mogelijkheden zijn om op een meer gevarieerd aanbod rondom scholen en ziekenhuis te sturen binnen ons standplaatsenbeleid. Wij voorzien daarbij echter wel een probleem van verplaatsing van de ongezonde aankopen naar bijvoorbeeld nabijgelegen supermarkten.

Interessant voor jou

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Lees verder

Negatieve gevolgen van het gebruik van bladblazers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer