Sportles gehan­di­capten stopt door minder subsidie


Indiendatum: jun. 2018

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Bent u bekend met het bericht op Omroep Flevoland “Sportles gehandicapten stopt door minder subsidie”?

2) Hoe past de bezuiniging op deze subsidie bij het motto van het coalitieprogramma “Liefde voor Almere” en opgave 5 daarin: “Gezond in Almere”?

3) Hoe past de bezuiniging op deze subsidie binnen het streven om voorop te lopen op het gebied van een inclusieve stad?

4) Waarom is gekozen voor korting op een subsidie die ten koste gaat van de meest kwetsbaren in onze stad?

5) Kunt u aangeven hoeveel mensen door deze bezuiniging gedupeerd worden?

6) Hoe schat u het risico in dat de “besparing” op andere manieren weer te niet kan worden gedaan, bijvoorbeeld door hogere gezondheidszorgkosten, extra inkomensondersteuning of maatwerk arrangementen?

7) Kunt u aangeven of er soortgelijke instellingen getroffen worden door vergelijkbare bezuinigingen?

8) Hoe kijkt het college aan tegen de stelling van de Partij van de Dieren dat de sportdeelname van mensen met een handicap of beperking naast gezondheidseffecten ook een positieve uitwerking op sociaal gebied, participatie en welzijn heeft?

9) Bent u bereid om met de betreffende organisatie (Recreatie Sport Almere) in gesprek te gaan om te komen tot een constructieve en structurele oplossing? Toelichting: Aanleiding voor deze vragen is het bericht op Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161562/sportles-gehandicapten-stopt-door-minder-subsidie

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 17 jul. 2018

1. Bent u bekend met het bericht op Omroep Flevoland “Sportles gehandicapten stopt door minder subsidie”?

Ja.

2. Hoe past de bezuiniging op deze subsidie bij het motto van het coalitieprogramma “Liefde voor Almere” en opgave 5 daarin: “Gezond in Almere”?

Recreatie Sport Almere (RSA) krijgt al jaren subsidie voor de sportactiviteiten die zij voor verschillende doelgroepen organiseren. Aan de RSA is reeds eind 2016, in persoonlijke gesprekken, meegedeeld dat de subsidie die zij ontvangen, in de komende jaren afgebouwd gaat worden. Aan de RSA zijn diverse mogelijkheden aangegeven om hun afhankelijkheid van de subsidie van de gemeente Almere te verkleinen, bijvoorbeeld door verhogen van de bijdrage van de deelnemers, meer deelnemers proberen te activeren of via landelijke fondsen. Ook zijn de gemeentelijke budgetten voor de subsidiemogelijkheden voor deze doelgroep de afgelopen jaren niet toegenomen. Het aantal aanvragers is wel toegenomen. Hierdoor zijn er meer activiteiten door meer subsidieaanvragers in de stad mogelijk geworden. Zowel in 2017 als in 2018 is aan RSA ongeveer de helft van het gevraagde subsidiebedrag verleend, in het kader van de volledige afbouw van de subsidie per 2019. Er is tegen deze besluiten door RSA geen rechtsmiddel aangewend.

3. Hoe past de bezuiniging op deze subsidie binnen het streven om voorop te lopen op het gebied van een inclusieve stad?

Zie ons antwoord op vraag 2.

4. Waarom is gekozen voor korting op een subsidie die ten koste gaat van de meest kwetsbaren in onze stad?

De RSA biedt sport- en beweegactiviteiten aan voor verschillende doelgroepen. Zij bepaalt zelf hoe ze de verkregen subsidie inzet binnen het doel: “organiseren voor sportlessen in Almere Haven en in Almere Stad voor 170 deelnemers in de leeftijd van 50+ voor inwoners in Almere.”

5. Kunt u aangeven hoeveel mensen door deze bezuiniging gedupeerd worden?

Nee, dit betreft een gevolg van de keuzes die de RSA, net als in 2017, voor 2018 heeft gemaakt.

6. Hoe schat u het risico in dat de “besparing” op andere manieren weer te niet kan worden gedaan, bijvoorbeeld door hogere gezondheidszorgkosten, extra inkomensondersteuning of maatwerk arrangementen?

Hier kunnen wij geen inschatting van maken. Wij verwachten doordat er meer instanties zijn die subsidie hebben aangevraagd er meer activiteiten voor deze doelgroepen in Almere mogelijk zijn.

7. Kunt u aangeven of er soortgelijke instellingen getroffen worden door vergelijkbare bezuinigingen?

Zoals vermeld zijn er bij gelijkblijvend budget voor dit doel meer aanvragers en kunnen er dus meer partijen subsidie ontvangen. Op deze wijze hopen wij meer activiteiten in Almere mogelijk te maken.

8. Hoe kijkt het college aan tegen de stelling van de Partij van de Dieren dat de sportdeelname van mensen met een handicap of beperking naast gezondheidseffecten ook een positieve uitwerking op sociaal gebied, participatie en welzijn heeft?

Deze stelling kunnen wij onderschrijven.

9. Bent u bereid om met de betreffende organisatie (Recreatie Sport Almere) in gesprek te gaan om te komen tot een constructieve en structurele oplossing?

Zoals eerder vermeld zijn wij met RSA in gesprek geweest over de afbouw van de gehele subsidie. Op dit moment zien wij geen aanleiding om hier een ander standpunt over in te nemen.