Onwen­se­lijke verharding van bospaden met plastic bouwafval door Staats­bos­beheer


Plastic behoort niet in de natuur

Indiendatum: 18 feb. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Heeft het college het bericht van Trouw en de uitzending van Pointer gezien betreffende dat bospaden worden verhard met plastic bouwval door Staatsbosbeheer?

2. In de uitzending van Pointer kwam naar voren dat Staatsbosbeheer in Almere gebruikmaakt van recyclinggranulaat, oftewel verpulverd bouwpuin, om de paden in de bossen en natuur mee te verharden. Bent u hiermee bekend? Zo ja, kunt u aangeven in welke gebieden hier gebruik van wordt gemaakt en of de gemeente zelf ook gebruik maakt van verpulverd bouwmateriaal voor verharde paden?

3. In de verklaring van Staatsbosbeheer kunnen we lezen dat deze voor vervuild materiaal heeft gekozen vanwege de kostenbesparing. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat het onwenselijk is dat schadelijke stoffen voor het milieu nu juist wordt ingezet voor bospaden? En bent u het met ons eens dat deze stoffen niet in ons milieu en al zeker niet in bossen zouden moeten komen te liggen? Zo nee, graag een toelichting.

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat er betere alternatieven zijn voor het aanleggen van bospaden, zoals grind, schelpen en split?

5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat er geen financiële prikkel zou moeten zijn om de natuur te vervuilen en dat Staatsbosbeheer in dezer kwestie een andere keuze zou moeten maken? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het met ons een dat het gebruik van recyclinggranulaat voor verharde bospaden niet past binnen de nieuwe visie Ecologie en dat het gebruik hiervan via microplastics ernstige schade kan toebrengen aan het ecologische systeem en ook de volksgezondheid?

7. Klopt het dat dit menggranulaat regelmatig ook asbest bevat en wat is hiervan de grenswaarde? Zo ja, vindt het college het wenselijk dat mens en dier recreëert op asbest en dus wordt blootgesteld hieraan? Graag een toelichting.

8. Bent u bereid het gesprek met Staatsbosbeheer hierover aan te gaan en te vragen te stoppen met het gebruik van recyclinggranulaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons hierover later informeren?

9. Is het college bereid om aan Staatsbosbeheer te vragen om de ontstane vervuiling door de verharde bospaden te herstellen en milieuvriendelijke keuzes hierin te maken? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Partij voor de Dieren en de SP in Almere dienen schriftelijke vragen in over het verharden van bospaden met plastic bouwafval door Staatsbosbeheer. De uitzending van Pointer afgelopen maandag gaf duidelijk weer dat Staatsbosbeheer er bewust voor kiest om vervuild materiaal te gebruiken voor de aanleg van wandelpaden.

Wettelijk mag een fractie van het verhardingsmateriaal voor wandelpaden, maximaal 1 procent, bestaan uit vervuilde stromen zoals plastic, metaal of rubber. In de praktijk worden relatief grove stukjes kunststof gevonden. Dit kan gaan rondzwerven en uiteindelijk losweken tot microplastics, die de bodem vervuilen en uiteindelijk in de voedselketen terecht komen. De reden dat Staatsbosbeheer kiest voor recyclinggranulaat, is vanwege de kosten, daar schonere grondstoffen zoals grind en split duurder zijn.

De Partij voor de Dieren en de SP zijn bezorgd over de vervuiling van de bospaden en natuurpaden in Almere en vragen daarom het college de vragen te beantwoorden.

Links naar de artikelen en uitzending:
- Trouw, 15 februari 2021, Bospaden worden verhard met plastic bouwafval
- https://pointer.kro-ncrv.nl/gr...
- https://pointer.kro-ncrv.nl/st...
- https://www.uitzending.net/gem...

Indiendatum: 18 feb. 2021
Antwoorddatum: 7 apr. 2021

1. Heeft het college het bericht van Trouw en de uitzending van Pointer gezien betreffende dat bospaden worden verhard met plastic bouwval door Staatsbosbeheer?

Wij hebben het bericht in Trouw en de uitzending van Pointer gezien.

2. In de uitzending van Pointer kwam naar voren dat Staatsbosbeheer in Almere gebruikmaakt van recyclinggranulaat, oftewel verpulverd bouwpuin, om de paden in de bossen en natuur mee te verharden. Bent u hiermee bekend? Zo ja, kunt u aangeven in welke gebieden hier gebruik van wordt gemaakt en of de gemeente zelf ook gebruik maakt van verpulverd bouwmateriaal voor verharde paden?

Recyclinggranulaat is de verzamelnaam voor granulaat dat ontstaat bij het breken van steenachtige reststoffen. Voorbeelden zijn: betongranulaat, menggranulaat en
metselwerkgranulaat. Deze granulaten worden hoofdzakelijk als funderingsmateriaal onder wegen toegepast. Wij willen niet dat door aanleg van paden en wegen verontreiniging in de grond terecht komt. Bij de toepassing van deze granulaten hanteren wij daarom normen die door het CROW zijn opgesteld. Het CROW is een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Daarnaast houden wij ons vanzelfsprekend aan alle geldende milieuwetgeving, waaronder de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. Dit geldt ook voor Staatsbosbeheer.

Daarnaast is de samenstelling van granulaat vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten (BRL 2506). Voldoet het granulaat aan de samenstellingsen emissie-eisen van de regelgeving, dan is het product volgens de regelgeving schoon.
De uitzending van Pointer gaat over paden waarbij menggranulaat is gebruikt als toplaag, dus niet als fundering. Dit type halfverharding wordt door de gemeente Almere niet gebruikt voor paden in natuurgebieden. Op de mountainbikeroute in het Beginbos is wel een betongranulaat als halfverharding toegepast.

Staatsbosbeheer heeft in het verleden in en om Almere menggranulaat toegepast als halfverharding. In grote lijnen is bekend op welke plekken dat is. Momenteel wordt nader onderzoek gedaan om dat beeld scherper te krijgen.

3. In de verklaring van Staatsbosbeheer kunnen we lezen dat deze voor vervuild materiaal heeft gekozen vanwege de kostenbesparing. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat het onwenselijk is dat schadelijke stoffen voor het milieu nu juist wordt ingezet voor bospaden? En bent u het met ons eens dat deze stoffen niet in ons milieu en al zeker niet in bossen zouden moeten komen te liggen? Zo nee, graag een toelichting.

Wij vinden het onwenselijk om schadelijke stoffen te gebruiken voor bospaden. Zie verder het antwoord op vraag 2.

4. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat er betere alternatieven zijn voor het aanleggen van bospaden, zoals grind, schelpen en split?

De toepassing van granulaten past binnen landelijke normen en regelgeving. Er zijn alternatieven die elk hun eigen voor- en nadelen kennen

5. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren en de SP dat er geen financiële prikkel zou moeten zijn om de natuur te vervuilen en dat Staatsbosbeheer in dezer kwestie een andere keuze zou moeten maken? Zo nee, waarom niet?

Het college is het met u eens dat er geen financiële prikkel zou moeten zijn om de natuur te vervuilen. Zie verder het antwoord op vraag 2 en 4.

6. Is het college het met ons een dat het gebruik van recyclinggranulaat voor verharde bospaden niet past binnen de nieuwe visie Ecologie en dat het gebruik hiervan via microplastics ernstige schade kan toebrengen aan het ecologische systeem en ook de volksgezondheid?

De Visie Ecologie 2020 handelt niet over de bescherming van de bodemkwaliteit in milieutechnische zin. Daar zijn het Besluit en de regeling bodemkwaliteit voor.

7. Klopt het dat dit menggranulaat regelmatig ook asbest bevat en wat is hiervan de grenswaarde? Zo ja, vindt het college het wenselijk dat mens en dier recreëert op asbest en dus wordt blootgesteld hieraan? Graag een toelichting.

Wij vinden het niet wenselijk dat mens en dier blootgesteld worden aan asbest. Of er regelmatig asbest in menggranulaat zit is bij ons niet bekend. In de Regeling bodemkwaliteit zijn landelijke normen vastgesteld voor asbest in de grond, bodem en granulaat. De grenswaarde is vastgesteld op 100 mg/kg droge stof

8. Bent u bereid het gesprek met Staatsbosbeheer hierover aan te gaan en te vragen te stoppen met het gebruik van recyclinggranulaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons hierover later informeren?

Zolang Staatsbosbeheer zich bij de toepassing van recyclinggranulaat houdt aan de CROW normen een wet- en regelgeving zien wij geen aanleiding Staatsbosbeheer te vragen te stoppen met het gebruik hiervan. Voor het overige zullen wij uw zorgen hierover kenbaar maken in ons bestuurlijk overleg met Staatsbosbeheer.

9. Is het college bereid om aan Staatsbosbeheer te vragen om de ontstane vervuiling door de verharde bospaden te herstellen en milieuvriendelijke keuzes hierin te maken? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 8.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren en de SP in Almere dienen schriftelijke vragen in over het verharden van bospaden met plastic bouwafval door Staatsbosbeheer. De uitzending van Pointer afgelopen maandag gaf duidelijk weer dat Staatsbosbeheer er bewust voor kiest om vervuild materiaal te gebruiken voor de aanleg van wandelpaden.

Wettelijk mag een fractie van het verhardingsmateriaal voor wandelpaden, maximaal 1 procent, bestaan uit vervuilde stromen zoals plastic, metaal of rubber. In de praktijk worden relatief grove stukjes kunststof gevonden. Dit kan gaan rondzwerven en uiteindelijk losweken tot microplastics, die de bodem vervuilen en uiteindelijk in de voedselketen terecht komen. De reden dat Staatsbosbeheer kiest voor recyclinggranulaat, is vanwege de kosten, daar schonere grondstoffen zoals grind en split duurder zijn.

De Partij voor de Dieren en de SP zijn bezorgd over de vervuiling van de bospaden en natuurpaden in Almere en vragen daarom het college de vragen te beantwoorden.

Links naar de artikelen en uitzending:
- Trouw, 15 februari 2021, Bospaden worden verhard met plastic bouwafval
- https://pointer.kro-ncrv.nl/gr...
- https://pointer.kro-ncrv.nl/st...
- https://www.uitzending.net/gem...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Toegankelijk stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Lees verder

Ernstige inperking WMO-vervoer in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer