Laat gemeente steken vallen bij onderzoek naar vogel­griep?


We moeten er bovenop zitten!

Indiendatum: 25 nov. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het artikel op Omroep Flevoland “Gemeente laat steken vallen bij onderzoek naar vogelgriep”? Kunt u aangeven waarom de gemeente dat weekend van 14 november 2020 niet bereikbaar was?

2. Wat gaat u doen om een situatie als deze te voorkomen en welke verbeteringsmaatregelen heeft u daarbij voor ogen?

3. Bent u bereid om elk dier waarbij symptomen die op vogelgriep kunnen duiden, te laten onderzoeken op vogelgriep? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat zoönosen, zoals ook COVID-19, zeer gevaarlijk zijn voor mensen en dieren? Zo nee, waarom niet?

5. Aangezien de vogelgriep ook een zoönose is en dus mogelijk grote gevolgen kan hebben voor onder andere de volksgezondheid, deelt u daarom onze mening dat de hoogste prioriteit gegeven moet worden aan het in kaart brengen van deze ziekte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u van plan dit aan te pakken?

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in deze tijden van de vogelgriep het Vogelhospitaal in Naarden een direct lijntje zou moeten hebben met de gemeente en dus ook in het weekend, zodat zieke vogels, waarbij de vogelgriep wordt verdacht, gelijk onderzocht kunnen worden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, bent u bereid dit direct in te voeren?

Toelichting:

Omroep Flevoland geeft in een nieuwsartikel vandaag (25 november 2020) aan dat de gemeente Almere steken heeft laten vallen betreffende een onderzoek naar de aanwezigheid van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep, aldus het Vogelhospitaal in Naarden. Er zijn drie vogels deze maand uit Almere binnen gebracht bij het Vogelhospitaal in Naarden, die symptomen hadden van de vogelgriep.

Eén van deze vogels is onderzocht en bleek geen vogelgriep te hebben. De andere twee vogels (een gans en een meerkoet) zijn binnengebracht in het weekend van 14 november, waarvan het Vogelhospitaal vermoedde dat zij ook de vogelgriep hadden. Vandaar dat het Vogelhospitaal een verzoek wilde neerleggen bij de gemeente, welke het hele weekend alleen niet bereikbaar was, om een ook onderzoek te laten uitvoeren op deze twee vogels. Doordat de gemeente niet bereikbaar was, is het onderzoek naar de twee vogels niet uitgevoerd, de lichamen van de vogels waren namelijk al dusdanig vergaan.

De gemeente draagt de kosten van de onderzoeken, wat de reden ook is vanuit het Vogelhospitaal om de gemeente het weekend van 14 november te contacteren. De gemeente geeft aan geen voicemails of telefoontjes te hebben ontvangen vanuit het Vogelhospitaal en onderzoekt of er sprake was van een telefoonstoring. De vogelgriep H5N8 is een dodelijke ziekte die momenteel rondwaart in Nederland. Het virus kan overslaan van wilde vogels naar pluimveehouderijen, waar vervolgens de dieren geruimd worden. De vogelgriep is een zoönose die ook kan overslaan op de mens, wat zeer gevaarlijk kan zijn. Vandaar dat het belangrijk is om te weten waar de vogelgriep is geconstateerd en hoe we deze kunnen voorkomen zich uit te breiden. De urgentie om dan ook onderzoeken uit te voeren op vogels, waarvan vogelgriep bij wordt verdacht, is dan ook hoog. Zeker aangezien begin november een besmette eend is aangetroffen in Almere.

Indiendatum: 25 nov. 2020
Antwoorddatum: 25 nov. 2020

1. Bent u bekend met het artikel op Omroep Flevoland “Gemeente laat steken vallen bij onderzoek naar vogelgriep”? Kunt u aangeven waarom de gemeente dat weekend van 14 november 2020 niet bereikbaar was?

Wij zijn bekend met het artikel. Reden van onbereikbaar zijn van de gemeente in dat weekend was een niet opgemerkte storing van het calamiteitennummer.

2. Wat gaat u doen om een situatie als deze te voorkomen en welke verbeteringsmaatregelen heeft u daarbij voor ogen?

De storing van het calamiteitennummer is inmiddels verholpen. Er vindt elke donderdag een controle plaats van de bereikbaarheid van het calamiteitennummer zodat een mogelijke nieuwe storing tijdig kan worden verholpen. Op het moment dat er een storing optreedt schakelen wij direct met onze IT- afdeling intern om het incident met de hoogste prioriteit op te lossen.

3. Bent u bereid om elk dier waarbij symptomen die op vogelgriep kunnen duiden, te laten onderzoeken op vogelgriep? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment is het nog niet nodig om de nu aangetroffen dode vogels te laten onderzoeken op vogelgriep. Wij werken volgens het ‘’draaiboek vogelgriep’’. Hierin wordt gewerkt met scenario’s. Er wordt overgeschakeld van scenario 0 (berichtgeving dat in Nederland vogelgriep kan optreden, draaiboek wordt geactiveerd) naar scenario 1 (vermoeden van een vastgestelde besmetting van wilde vogels, nog geen besmette bedrijven/houders van vogels en pluimvee in de regio, geen gevaar voor mensen. Hierbij is de eerste trigger het aantreffen van 3 of meer voor het virus vatbare dode (water)vogels of 20 vogels van andere soorten op één locatie). Alle voorbereidingen zijn op dit moment getroffen, zodat er snel doorgeschakeld kan worden als de beschreven situatie zich voordoet. Overigens hebben wij op 26 november 2020 het vogelhospitaal in Naarden akkoord gegeven om een aangetroffen dode knobbelzwaan te laten onderzoeken op het virus.

4. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat zoönosen, zoals ook COVID-19, zeer gevaarlijk zijn voor mensen en dieren? Zo nee, waarom niet?

Deze mening delen wij.

5. Aangezien de vogelgriep ook een zoönose is en dus mogelijk grote gevolgen kan hebben voor onder andere de volksgezondheid, deelt u daarom onze mening dat de hoogste prioriteit gegeven moet worden aan het in kaart brengen van deze ziekte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u van plan dit aan te pakken?

Hierbij houden wij ons aan de protocollen die zijn vastgelegd in het draaiboek
‘’vogelgriep’’. Zie ook antwoord op vraag 3.

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in deze tijden van de vogelgriep het Vogelhospitaal in Naarden een direct lijntje zou moeten hebben met de gemeente en dus ook in het weekend, zodat zieke vogels, waarbij de vogelgriep wordt verdacht, gelijk onderzocht kunnen worden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, bent u bereid dit direct in te voeren?

Het calamiteitennummer is hiervoor bereikbaar. Wij hebben een extra controle ingebouwd op de bereikbaarheid van het calamiteitennummer van gemeente Almere.

Toelichting bij de vraagstelling vanuit de PvdD:

Omroep Flevoland geeft in een nieuwsartikel vandaag (25 november 2020) aan dat de gemeente Almere steken heeft laten vallen betreffende een onderzoek naar de aanwezigheid van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep, aldus het Vogelhospitaal in Naarden. Er zijn drie vogels deze maand uit Almere binnen gebracht bij het Vogelhospitaal in Naarden, die symptomen hadden van de vogelgriep.

Eén van deze vogels is onderzocht en bleek geen vogelgriep te hebben. De andere twee vogels (een gans en een meerkoet) zijn binnengebracht in het weekend van 14 november, waarvan het Vogelhospitaal vermoedde dat zij ook de vogelgriep hadden. Vandaar dat het Vogelhospitaal een verzoek wilde neerleggen bij de gemeente, welke het hele weekend alleen niet bereikbaar was, om een ook onderzoek te laten uitvoeren op deze twee vogels. Doordat de gemeente niet bereikbaar was, is het onderzoek naar de twee vogels niet uitgevoerd, de lichamen van de vogels waren namelijk al dusdanig vergaan.

De gemeente draagt de kosten van de onderzoeken, wat de reden ook is vanuit het Vogelhospitaal om de gemeente het weekend van 14 november te contacteren. De gemeente geeft aan geen voicemails of telefoontjes te hebben ontvangen vanuit het Vogelhospitaal en onderzoekt of er sprake was van een telefoonstoring. De vogelgriep H5N8 is een dodelijke ziekte die momenteel rondwaart in Nederland. Het virus kan overslaan van wilde vogels naar pluimveehouderijen, waar vervolgens de dieren geruimd worden. De vogelgriep is een zoönose die ook kan overslaan op de mens, wat zeer gevaarlijk kan zijn. Vandaar dat het belangrijk is om te weten waar de vogelgriep is geconstateerd en hoe we deze kunnen voorkomen zich uit te breiden. De urgentie om dan ook onderzoeken uit te voeren op vogels, waarvan vogelgriep bij wordt verdacht, is dan ook hoog. Zeker aangezien begin november een besmette eend is aangetroffen in Almere.


Interessant voor jou

Betaalbare woningen

Lees verder

Behandel kringloopwinkels niet als commercieel bedrijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer