Dier­vrien­de­lijke wind­molens


Weer een zeearend overleden door aanvaring

Indiendatum: 4 feb. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college bekend met het onlangs gepubliceerde artikel op Omroep Flevoland over de aanvaring van een zeearend met een windmolenwiek?
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ook de gemeente een zorgplicht heeft ter bescherming van beschermde inheemse diersoorten?
 3. Is de gemeente bereid te onderzoeken op welke manier bestaande windmolens op Almeers grondgebied ook diervriendelijker ingericht zouden kunnen worden en gelet op de eigenaarschap deze mogelijk met co-financiering worden toegevoegd? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
 4. Is de gemeente bereid om aan te sturen op aanvullende regels betreffende Almeers grondgebied, die rekening houden met de bescherming van vogels, door een diervriendelijke inrichting van windmolens, zoals een zwarte wiek en/of detectiesystemen? Zo ja, kan het college aangeven welke stappen ze hierin wil ondernemen. Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Onlangs heeft er een aanvaring plaatsgevonden van een zeearend met een windmolenwiek in Zeewolde. Deze zeearend heeft de aanvaring niet overleefd. Het artikel leest u hier:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/271448/zeearend-dood-na-aanvaring-met-windmolenwiek

Helaas overlijden er jaarlijks vele vogels door windmolens en zijn er daardoor nu ook mogelijkheden ontwikkeld om deze aanvaringen te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat een zwarte wiek het aantal aanvaringen met maar liefst 70 procent kan verminderen. Een zwarte wiek en detectiesystemen worden in Nederland al ingezet om windmolens diervriendelijker te maken en zo vele aanvaringen met vogels te voorkomen. De Partij voor de Dieren is voorstander van methoden voor hernieuwbare, duurzame energie, zo ook windmolens. Het is echt van groot belang dat dit zo diervriendelijk mogelijk gebeurt. Er is met de huidige technieken al zo veel mogelijk, daarom wil de Partij voor de Dieren dat deze ook in Almere zullen worden ingezet.

Indiendatum: 4 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college bekend met het onlangs gepubliceerde artikel op Omroep Flevoland over de aanvaring van een zeearend met een windmolenwiek?
  Ja, wij zijn op de hoogte van het artikel.
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ook de gemeente een zorgplicht heeft ter bescherming van beschermde inheemse diersoorten?
  Ja, de zorgplicht om nadelige gevolgen voor planten en dieren te voorkomen geldt voor iedereen, dus ook voor de gemeente.
 3. Is de gemeente bereid te onderzoeken op welke manier bestaande windmolens op Almeers grondgebied ook diervriendelijker ingericht zouden kunnen worden en gelet op de eigenaarschap deze mogelijk met co-financiering worden toegevoegd? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
  Er loopt al onderzoek om te bepalen in hoeverre een (deels) zwart geverfde wiek ook in Nederland voldoende effect heeft. En er zijn detectiesystemen op de markt om rekening te houden met vogels en vleermuizen. De provincie Flevoland heeft ook onderzoek uitgezet in overleg met de drie grootste windparken over dit onderwerp. Wij volgen deze onderzoeken en treden in overleg met de provincie over de mogelijke vervolgstappen, inclusief het vraagstuk van cofinanciering.

  Wij zijn voorstander van aanvullende diervriendelijke maatregelen om dergelijke ongelukken verder terug te dringen. De provincie gaat over de (natuur)vergunningen voor windparken, en aanvullende maatregelen zouden ons inziens voor alle windparken in Flevoland in gelijke mate genomen moeten worden.
 4. Is de gemeente bereid om aan te sturen op aanvullende regels betreffende Almeers grondgebied, die rekening houden met de bescherming van vogels, door een diervriendelijke inrichting van windmolens, zoals een zwarte wiek en/of detectiesystemen? Zo ja, kan het college aangeven welke stappen ze hierin wil ondernemen. Zo nee, waarom niet?
  Zie voor bestaande windparken in Almere ons antwoord op de vorige vraag. Als voor eventuele nieuwe windparken een omgevingsvergunning aangevraagd wordt zal, in het kader van de afweging voor een goede ruimtelijke ordening, met initiatiefnemers worden overlegd over dergelijke aanvullende zorgsystemen. Hierover kunnen dan voorschriften worden opgenomen in de vergunning.

Toelichting:

Onlangs heeft er een aanvaring plaatsgevonden van een zeearend met een windmolenwiek in Zeewolde. Deze zeearend heeft de aanvaring niet overleefd. Het artikel leest u hier:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/271448/zeearend-dood-na-aanvaring-met-windmolenwiek

Helaas overlijden er jaarlijks vele vogels door windmolens en zijn er daardoor nu ook mogelijkheden ontwikkeld om deze aanvaringen te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat een zwarte wiek het aantal aanvaringen met maar liefst 70 procent kan verminderen. Een zwarte wiek en detectiesystemen worden in Nederland al ingezet om windmolens diervriendelijker te maken en zo vele aanvaringen met vogels te voorkomen. De Partij voor de Dieren is voorstander van methoden voor hernieuwbare, duurzame energie, zo ook windmolens. Het is echt van groot belang dat dit zo diervriendelijk mogelijk gebeurt. Er is met de huidige technieken al zo veel mogelijk, daarom wil de Partij voor de Dieren dat deze ook in Almere zullen worden ingezet.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actieve communicatie eenmalige energietoeslag lage inkomens

Lees verder

Diervriendelijke verlichting Floriade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer