Bijenkast op de Floriade


Bijen­sterfte moet voorkomen worden

Indiendatum: 17 mei 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuws bij Omroep Flevoland omtrent de bijenkast op de Floriade?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer verwarrend is dat de informatie van de imker waarmee de Floriade werkt niet overeenkomt met de informatie van verschillende imkers waarmee Omroep Flevoland heeft gesproken? Denkt u hier aan de informatie over het ontwerp van de bijenkast (Te groot? Te licht? Te heet? Etc), maar ook over de tegenstrijdige informatie over de dode bijen in de bijenkast. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het van belang is dat de juiste informatie boven tafel komt?
  3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat als men niet zeker weet waarom er zoveel bijensterfte was bij de bijenkolonie op de Floriade, dat het dan geenzins verstandig is om de bijenkast (al dan niet aangepast) terug te laten komen op de Floriade?
  4. Indien het antwoord op vraag 3 ja is, deelt het college onze mening dat de bijenkast eerst door andere onafhankelijke kenners moet worden geïnspecteerd, zoals de imkers die gereageerd hebben bij Omroep Flevoland en daar hun zorgen hebben geuit. Zo nee, waarom niet?
  5. Is vooraf aan het afgeven van de evenementenvergunning voor Floriade getoetst op dierenwelzijn en bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dierenwelzijn altijd voorop zou moeten staan? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dieren geen voorwerpen zijn en eigenlijk helemaal niet gebruikt zouden moeten worden op evenementen? Dit omdat het welzijn van dieren tijdens evenementen niet altijd voorop staat. Zo ja, hoe wilt u er voortaan zorg voor dragen dat dieren niet meer ingezet worden tijdens evenementen? Zo nee, kunt u uitleg geven waarom niet?
  7. De Partij voor de Dieren ziet graag meer aandacht voor de wilde bij en dat de oplossing niet ligt bij de introductie van gehouden bijen. Welke mogelijkheden ziet het college om de stand van wilde bijen in Almere verder te versterken?

Toelichting:

Op vrijdag 29 april 2022 kwam het nieuws via Omroep Flevoland naar buiten dat een groot deel van de bijenkolonie op het Floriadeterrein is doodgegaan. De bijen zaten in een speciaal ontworpen bijenkast met doorzichtige wanden om de bezoekers van de Floriade goed te kunnen laten zien wat er zich binnenin afspeelt. Bezorgde berichten over de hoeveelheid aan dode bijen op de grond van de bijenkast kwamen ook bij de fractie van de Partij voor de Dieren binnen. De Partij voor de Dieren Almere heeft dan ook zelf onderzoek gedaan en wil graag van het college weten wat ze kunnen doen om ervoor zorg te dragen dat het welzijn van dieren, en in dit geval de bijenkolonie op de Floriade, ten alle tijden voorop zou moeten staan. Ook vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor de wilde bijen, daar honingbijen deze kunnen verdrukken. Tevens is het uiteraard van belang dat als er met imkers worden gewerkt, dat deze op een natuurlijke en diervriendelijke wijze te werk gaan.

Artikel Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl...

Informatie over wilde bijen en gehouden bijen:
https://nos.nl/artikel/2309576...
https://www.bee-foundation.nl

Indiendatum: 17 mei 2022
Antwoorddatum: 14 jun. 2022

Beantwoording schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over Bijenkast op de Floriade

Geachte mevrouw Veenstra,

Op 17 mei 2022 heeft u ons college onderstaande schriftelijke vragen gesteld over Bijenkast op de Floriade. Wij danken u voor uw vragen en vertellen u graag over de inspanningen van gemeente Almere voor bijen.

Almere is in 2019 door Nederland Zoemt officieel erkend als bijvriendelijke gemeente. Wilde bijen zijn van groot belang voor natuur en samenleving. Wij houden daarom in de inrichting en het beheer van de stad rekening met bijen, bijvoorbeeld in het maaibeleid en het plaatsen van bijenhotels. Daarnaast bent u bekend met de initiatieven die wij vanuit het programma Groene en Gezonde stad de afgelopen jaren, mede op initiatief van Almeerders, hebben genomen. Er zijn op verschillende plekken in de stad vlinder- en bijenlinten aangelegd. Met de actie Zet Almere in Bloei wordt elk voorjaar de aandacht gevestigd op het belang van groene tuinen voor insecten.

Ook op het Floriade terrein zijn verschillende initiatieven genomen ter versterking van de wilde bijen stand. Er is een ruim 3 km lang bijen-en vlinderplantenlint geplant op de boulevard. Onder andere het agroforestry project, de ecologische zone, het voedselbos op Utopia Island, de groene gevels en de bloemen- en plantentuinen dragen bij aan een optimale leefomgeving voor de bijen. Bezoekers worden geïnformeerd over het belang van wilde bijen en raken geïnspireerd om bij te dragen.

Voor de honingbijen op de Floriade heeft een professionele imker gekozen voor een bijenkast die door de glazen ombouw afwijkt van gangbare bijenkasten. Ook deze kast bood naar opvatting van de imker en Floriade BV een goede leefomgeving voor de bijen. Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) is in overleg met de imker en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Zij kijken of en welke aanpassingen er nodig zijn. Wij vertrouwen op de expertise van deze professionals.

Wij vinden dierenwelzijn belangrijk. Dierenwelzijn maakt echter geen deel uit van de criteria en belangen waar bij het verlenen van een evenementenvergunning aan wordt getoetst, zoals openbare orde en veiligheid. Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ECLI:NL:RVS:2019:4391. Wij zien geen mogelijkheden om dierenwelzijn binnen evenementen op gemeentelijk niveau te beschermen. Dit is op landelijk niveau beschermd door de Wet dieren, waarbij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belast is met het toezicht op de naleving hiervan.

Voor uw gemak vindt u hieronder de door u gestelde vragen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Lichtkunstwerk Power Flower en invloed op omgeving

Lees verder

Help de wilde bij in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer