Trans­parant bestuur


Samen, eerlijk en open

Vertrouwen in de lokale overheid wordt geschaad door ondoorzichtige besluitvorming, geheime afspraken, achterkamertjes en ondemocratische samenwerkingsverbanden. Almere zet in op een open en transparant bestuur waarbij vertrouwen in inwoners het uitgangspunt is.

  • In principe is alle gemeentelijke informatie openbaar en digitaal beschikbaar. Het college en de raad zijn uiterst terughoudend bij het opleggen van vertrouwelijkheid of geheimhouding.
  • Er komt een gemeentelijk, openbaar lobbyregister. Bij raadsvoorstellen en beleidskaders wordt standaard vermeld welke betrokkenheid lobbyisten en belangenbehartigers op de voorstellen hebben gehad. Het college rapporteert jaarlijks over het lobbyregister.
  • De afspraken die gemaakt worden tijdens de formatie van het college worden openbaar gemaakt.
  • Gemeentelijke communicatie wordt begrijpelijker, toegankelijker en sneller.
  • Inwoners die niet uit de voeten kunnen met digitale middelen kunnen voor gemeentezaken telefoneren of bij een fysieke balie in het stadhuis terecht. Communicatie per post blijft mogelijk, evenals het contant betalen op het stadhuis.
  • De democratische controle op samenwerkingsverbanden met andere gemeenten of organisaties, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen, is een punt van zorg en wordt verbeterd.
  • Almere zoekt actief regionale samenwerking op het gebied van klimaat, natuur en milieu, en zorgt ervoor dat democratische controle door de gemeenteraad is gewaarborgd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen Nieuws