Nieuwe jacht­haven niet ten koste van natuur


Onderzoek andere locaties

16 september 2021

PvdD: Nieuwe jachthaven mag niet ten koste gaan van natuur

Almere – Het college van B & W heeft de Noorderplassen voorgesteld als locatie voor de nieuwe Almeerse jachthaven. Op die locatie zullen er echter negatieve gevolgen zijn voor de natuur. Voor de Partij voor de Dieren is dit onacceptabel: 'We gunnen Almere een nieuwe jachthaven, maar niet ten koste van dier en natuur, daarom dienen we een voorstel in voor een alternatieve locatie' zegt raadslid Jesse Luijendijk.

Het college heeft als voorkeurslocatie de Von Draisweg aangewezen. Aan die locatie kleven volgens de partij vele nadelen. Fractievoorzitter Jesse Luijendijk: 'De druk op de Noorderplassen en de aangrenzende Lepelaarsplassen neemt de afgelopen jaren al sterk toe, en dat zal met de komst van een jachthaven nog zorgelijker worden. Ook de waterkwaliteit is in gevaar, want door de boten zal het water extra vervuild raken. Dat maakt zwemmen op een van de populairste strandjes van de stad minder veilig.'

Naast de voorkeurslocatie, zijn er meer mogelijke locaties die verder onderzocht kunnen worden. De Partij voor de Dieren wil graag dat de locatie in de zuidoosthoek van het Weerwater beter wordt bekeken. Daar zou volgens de partij een jachthaven beter passen omdat het daar al veel minder druk is en er geen natuur hoeft te wijken. Jesse Luijendijk: 'om die reden dienen we samen met de VVD een voorstel in die vanavond besproken wordt. Als die wordt aangenomen, zal er nu nog geen beslissing over de jachthaven volgen, maar worden de locatie in het Weerwater en de locatie bij de golfbaan verder onderzocht.'

Op donderdagavond 16 september wordt dit voorstel besproken in de gemeenteraad. De stemming zal vermoedelijk een week later plaatsvinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Toch bomenkap Noorderplassen

Voor de zoveelste keer worden er bomen gekapt, nu weer in de Noorderplassen, op een locatie waar al veel bomen zijn gesneuvel...

Lees verder

World Cleanup Day

De werkgroep van de Partij voor de Dieren heeft in Almere Haven een hele berg vuilniszakken kunnen vullen! We vonden zel...

Lees verder