Hoe is het nu met onze fractie?


Terugblik op het eerste jaar in de raad

9 mei 2019

Onze raadsleden en onze fractieassistent blikken terug op hun eerste jaar, want wat is er al veel gebeurd!

Leonie Vestering (fractievoorzitter)
“Ik kijk terug op een geweldige verkiezingsuitslag van vorig jaar. De Partij voor de Dieren deed voor het eerst mee aan de verkiezingen in Almere en we behaalden als nieuwkomer direct 3 zetels! Als fractievoorzitter ben ik bijzonder trots op ons sterke, creatieve en sociale team. Onze volledige aandacht gaat naar onderwerpen die echt van waarde zijn: dier, natuur en milieu en het beschermen van de zwaksten tegen het recht van de sterksten.”

Zo vroeg Leonie direct aandacht voor de bescherming van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De raad steunde haar motie waarbij beschutting en schuilplaatsen voor de dieren niet mogen worden opgeofferd voor recreatieve en toeristische belangen.

In een andere belangrijke aangenomen motie vroeg Leonie het college om in ieder raadsvoorstel de effecten op het klimaat te vermelden. Hierdoor kan de raad makkelijk bijsturen om negatieve effecten op het klimaat te verkleinen en positieve effecten te vergroten!

Door de klimaatverandering krijgt ook Almere te maken met steeds hogere temperaturen. Daarom vroeg Leonie recentelijk samen met Martine via schriftelijke vragen aan het college welke maatregelen er zijn genomen om extreme droogte en hittestress in de stad te voorkomen. Wordt vervolgd!

Mensen die in Almere ecologisch en natuurinclusief willen wonen in de wijk Oosterwold werden overvallen met een prijsstijging van 80%. Hierdoor is deze droom voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Gedupeerden die hierdoor hun verhuizing niet konden laten doorgaan, konden rekenen op Leonie’s steun.

Ook wist ze successen te behalen voor de bescherming van de meest kwetsbare inwoners in de stad. Waar het college enkel 40% van de statushouders ondersteuning wilde bieden, vond Leonie steun voor 100%! Ook vraagt ze regelmatig aandacht voor kinderrechten en de onacceptabele bezuinigingen op gehandicaptensport (die zijn teruggedraaid!) en komen er stemhokjes voor mensen met een visuele beperking!

“Het is goed om terug te blikken op wat we hebben bereikt, maar ik kijk ook graag naar waar we naartoe willen. Almere kan hét toonbeeld worden van een diervriendelijke, groene en zorgzame stad. De potentie is er! Samen met onze fractie, de leden van onze werkgroep en steun van inwoners van Almere blijf ik me hier sterk voor maken.”

Jesse Luijendijk (raadslid)
De herinnering aan de fantastische verkiezingsavond van 21 maart 2018 zit nog vers in het geheugen. Wat een geweldige avond werd dat: van 0 naar 3 zetels! Jesse heeft een uitdagende portefeuille met Natuur, Beheer en Onderhoud, Floriade, Wonen en Mobiliteit. Zo vraagt Jesse voortdurend aandacht voor de massale bomenkap in Almere, en gaf het college n.a.v. vragen van ons toe dat er fouten gemaakt zijn bij de bomenkap in de Meridiaan. Op ons initiatief zal het onderwerp bomenkap in juni in de raad besproken worden. De Partij voor de Dieren stelt natuur altijd voorop als er keuzes gemaakt moeten worden. Zo stond in september het bestemmingsplan Almere Poort op de agenda. Het college wil ruim één derde van het beschermde Pampushout gaan bebouwen. Wij hebben ons hier met hand en tand tegen verzet, maar helaas was dat niet voldoende om deze destructieve plannen tegen te houden. Een ander belangrijk thema in Almere is de Floriade. Dit onderwerp kwam bijna elke week terug op de politieke markt. In december werden maar liefst acht van onze moties aangenomen om de Floriade diervriendelijker, groener en duurzamer te maken!

Jesse was ook voorzitter van de volggroep Floriade, met als taak het objectief en niet politiek volgen van het dossier Floriade. Nadat bleek dat de raad voor de tweede keer niet, niet juist en niet tijdig was geïnformeerd, heeft Jesse in februari de consequentie getrokken dat hij niet langer verantwoordelijk kon zijn voor de inhoud van de adviezen van de volggroep.
Sinds juli is Jesse lid van het Presidium, het dagelijks bestuur van de raad. Weer heel iets anders dan politiek inhoudelijk bezig zijn, maar zeker een interessante en ook eervolle taak.

Jesse: "Als dit jaar een voorbode mag zijn voor wat wij kunnen betekenen voor mens, dier en natuur in Almere de komende jaren, dan geeft dat veel vertrouwen en motivatie. Een groot deel van onze kracht zit hem in een hecht en bevlogen team met mooie elkaar aanvullende kwaliteiten. Op naar de volgende drie jaar!"

Marjolijn Veenstra (raadslid)
Het is al ruim een jaar geleden dat Marjolijn raadslid werd voor de Partij voor de Dieren Almere. Na de verkiezingen was het nog even spannend voor Marjolijn, maar uiteindelijk kwam daar het verlossende woord en bleek dat de Partij voor de Dieren drie zetels had binnengehaald! Een prachtig resultaat na een intensieve, maar geslaagde verkiezingscampagne. Er brak een grote verandering aan: Marjolijn zegde haar kantoorbaan op bij Stichting Bont voor Dieren waar ze ruim zeven jaar met plezier heeft gewerkt. Het was tijd om het raadswerk goed onder de knie te krijgen en ervoor te gaan zorgen dat Almere schoner, groener en diervriendelijker wordt. En daarin heeft de Partij voor de Dieren het afgelopen jaar al bijzondere stappen kunnen zetten! Marjolijn heeft hier een mooie bijdrage aan geleverd: ze heeft, in samenwerking met andere partijen, voor elkaar gekregen dat dit jaar kwetsbare gebieden in kaart worden gebracht voor verplichte vuurwerkvrije zones en dat het oplaten van (wens)ballonnen nu verboden is in Almere. Ook wordt er nu onderzoek gedaan om een opvanglocatie in Almere te realiseren voor gewonde wilde dieren en dat in het Veiligheidsplan 2019-2022 van Almere de correlatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling gaat worden meegenomen. Midden 2018 heeft Marjolijn de werkgroep Partij voor de Dieren Almere opgezet en ze coördineert nu maandelijkse opruimacties door heel Almere om zo aandacht te vragen voor de zwerfafvalproblematiek. Ondertussen is ze ook gestart met een nieuwe baan bij Smart Parks als social media-manager.

Om af te sluiten met het antwoord op de vraag hoe het met Marjolijn Veenstra gaat: het kan niet beter!

Martine Puhl (fractieassistent)
Martine's eerste jaar bij de Almeerse gemeenteraad was een jaar vol ontdekkingen en verrassingen. Na de verkiezingen werd zij fractie-assistent voor de Partij voor de Dieren:
"Ik was niet eerder politiek actief. Om het woord te mogen voeren over grote onderwerpen zoals zorg en welzijn was best een grote stap in mijn leven. Aldoende leert men en ik kreeg de ruimte én steun om het vak in de praktijk te leren."

"Goede zorg die past", is Martine's motto en dat is dus ook waar zij in de politiek voor staat. Dichtbij mensen, opkomend voor zaken die hen aan het hart gaan en waar helaas (te) weinig mee gebeurt. Zo zijn de lange wachttijden in de jeugdzorg een doorn in het oog voor de Partij voor de Dieren. We hebben hier meteen schriftelijke vragen over gesteld. Als jongeren meer dan gemiddeld 8-10 weken moeten wachten voordat zij zorg krijgen, dan gaat er toch iets erg mis. Martine heeft aangedrongen op overbruggingszorg, zodat er toch hulp is en jongeren met hun ouders niet in de kou staan. Bij de laatste rapportage bleek dat dit nu ingevoerd is, daar is de Partij voor de Dieren erg blij mee!

De slechte telefonische bereikbaarheid van de wijkteams is ook zo'n onderwerp waar al jarenlang door inwoners over wordt geklaagd. We hebben hier samen met de VVD een motie over opgesteld en deze is met steun van de SP, AP/OPA en D'66 ingediend en aangenomen. Voor 1 juni a.s. horen we hoe het college dit gaat realiseren.

Martine: "Dat de Partij voor de Dieren niet alleen opkomt voor dier, natuur en planeet maar ook voor de kwetsbare mens vind ik lovenswaardig. Ik vind het prachtig dat ik hieraan mag bijdragen."