Grote weerstand tegen bomenkap in Waterwijk


Er dreigt bos te verdwijnen voor woningen, maar inwoners verzetten zich!

10 december 2021

Grote weerstand tegen kappen bos in Waterwijk

Inwoners hebben zich gisteren tijdens de Politieke Markt duidelijk laten horen tegen de plannen om in Waterwijk een bos te kappen voor woningen. Ze benadrukken de waarde die het bos heeft voor de vele dieren die er wonen, tegen klimaatverandering en voor hun eigen leefgenot. De Partij voor de Dieren luisterde met ontzag en instemming naar de insprekers. Jesse Luijendijk: “Het is mooi om te zien hoe deze inwoners zich met hart en ziel inzetten voor hun wijk. Natuurlijk zijn er woningen nodig, maar dat mag nooit ten koste gaan van dierbaar groen.”

Inwoners van Almere krijgen tijdens politieke besprekingen altijd de kans om in te spreken om hun mening aan de raadsleden te presenteren. Gisteren waren er maar liefst 8 inwoners die hier gebruik van maakten om zich uit te spreken tegen de plannen; een uitzonderlijk hoog aantal. Allen hadden ze grote bezwaren tegen de bouw van ouderenwoningen in het bos aan de Barracudastraat, Snoekstraat en Kreeftstraat. Het bos is een echte ontmoetingsplek, en het stemt de bewoners triest dat te moeten zien verdwijnen.

Jesse Luijendijk staat pal achter de betogen van de inwoners en vindt het van groot belang om hun stem te horen. “De gemeente beweert bijvoorbeeld dat er helemaal niet zo veel dieren in dat bos wonen, maar de inwoners, die er elke dag komen, zien talloze diersoorten: vleermuizen, egels, vossen, de koekoek.” De inwoners gaven ook aan niet te begrijpen waarom er, in een tijd van groeiende bewustwording over klimaateffecten, een volwaardig bos met de grond gelijk wordt gemaakt. De Partij voor de Dieren beaamt dat: “we moeten het groen wat er al is in Almere juist koesteren en versterken, niet kappen”.

Tijdens de bespreking is daarnaast gebleken dat de participatie rondom het projectplan zeer gebrekkig is geweest en dat de inwoners het gevoel hebben niet goed meegenomen te zijn door de gemeente. Ook wordt getwijfeld over de noodzaak van de geplande seniorenwoningen, want het is gebaseerd op cijfers uit 2012. De inwoners geven aan dat er nog andere plekken in de wijk zijn waar geen bos voor hoeft te wijken.

De politieke bespreking begint volgende week en zal naar verwachting na het kerstreces verdergaan.