De Partij voor de Dieren maakt de Floriade groener, duurzamer, inno­va­tiever en socialer!


Acht moties en amen­de­menten aange­nomen!

7 december 2018

Maar liefst acht initiatieven van de Partij voor de Dieren Almere zijn gisteren aangenomen om de Floriade echt donkergroen, duurzamer, innovatiever en socialer te maken.
Nu stoppen met de Floriade kent alleen maar verliezers, dan zouden de miljoeneninvesteringen en het groene gebied voor niets verloren zijn gegaan.
Daarom zijn we dan ook blij met de brede steun uit de gemeenteraad voor onze voorstellen om de Floriade op z'n minst energieneutraal te maken, om te investeren in meer duurzame innovaties om klimaatverandering tegen te gaan, om lichtvervuiling tegen te gaan, om de verlichting dier-/vleermuisvriendelijk uit te voeren en om bij eventuele uitbreiding van het aantal woningen harde garanties te hebben dat dit niet ten koste mag gaan van het groen en de groene uitstraling en in dat geval minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd moet worden.
And last but not least: er komt meer aandacht voor 'Feeding the City' en daarbinnen komt de focus te liggen op de plantaardige eiwittransitie: het eten van minder vlees en zuivel, en meer plantaardig voedsel!

Zie hier alle moties: https://almere.partijvoordedie...

Gerelateerd nieuws

Floriade moet donkergroen en echt duurzaam worden uitgevoerd

Om de Aarde en Almere ook in de toekomst leefbaar te houden is er een plan B nodig. Deze Floriade kan de deur openzetten naar...

Lees verder

Deze ballonnen gaan in Almere niet meer op!

Raadslid Marjolijn Veenstra licht toe waarom het oplaten van ballonnen ongewenst is!

Lees verder