Motie van Wantrouwen: opzeggen vertrouwen in wethouder


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­verzoek PVV ‘Plenair debat Floriade’ (RG-23)

11 februari 2019

Motie nr: RG-23/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 februari 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • De raad eerder een motie van treurnis heeft aangenomen met betrekking tot het uitblijven van directe en volledige informatie door het college aan de raad,

Constaterende dat:

  • de raad op meerdere momenten niet, niet tijdig danwel onvolledig is geïnformeerd over de positie van de Floriade BV en haar Raad van Commissarissen ten aanzien van de plannen van Amvest, ook na daar expliciet en meerdere momenten over te zijn bevraagd,

Van mening dat:

  • de wethouder geen blijk van inzicht heeft gegeven dat het achterhouden van informatie aan de raad essentieel is voor het kunnen invullen van de kaderstellende en controlerende taken van de raad;
  • de wethouder onvoldoende blijk heeft gegeven van bestuurlijke en politieke sensitiviteit ten opzichte van de raad en afzonderlijke raadsleden

zegt het vertrouwen in de wethouder financiën, sport, digitalisering en dienstverlening op

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, PVV, Respect Almere

Tegen

Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Motie Overlast (wens)ballonnen

Lees verder

Motie Toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer