Motie Duur­zaamheid en innovatie


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-299/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat:

  • het Concept-Ontwikkelingsplan aangeeft dat met de overeenkomst met Amvest een stap genomen is van het casco model naar het basis model;
  • dit model enigszins ambitieus was enkele jaren geleden, maar er inmiddels de nodige ontwikkelingen op innovatie en duurzaamheid te zien zijn waardoor het met recht een ‘basis’ is;
  • het Floriade evenement en de Floriade wijk vooruitstrevend op het gebied van innovatie en duurzaamheid moeten zijn;
  • de gemeente Almere een kansenstrategie hanteert in het komen naar een ambitieus niveau,

Van mening dat:

  • er zo veel als mogelijk van het ‘extra pakket’ gerealiseerd zou moeten worden om de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid en innovatie te bereiken;
  • het bijzonder teleurstellend zou zijn als substantiële subsidies worden misgelopen door gebrek aan co-financieringsmogelijkheden,

Roept het college op:

De raad voorstellen voor te leggen de komende tijd wanneer er zich kansrijke (subsidie)mogelijkheden voordoen met betrekking tot het realiseren van het extra pakket, waarvoor (co)financiering vanuit de gemeente nodig is, inclusief een voorstel voor financiering,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Niet bezuinigen op groen en duurzaamheid bij planologische of financiële tegenslag

Lees verder

Motie Feeding the City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer