Motie Open­lucht­zwembad


Agen­dapunt Politieke Markt: Openlucht zwembad (RG-05)

25 januari 2019

Motie nr: RG-06/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 13 december 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • er in het verleden verschillende initiatieven geweest zijn die pleiten voor de opening van een openluchtzwembad en dat die petities duizenden keren zijn ondertekend;
 • op donderdag 22 november 2018 een petitie is aangeboden aan de gemeenteraad die door ongeveer 3500 mensen is ondertekend;
 • er in juli 2017 is aangekondigd dat de gemeente bezig was met een onderzoek naar het plaatsen van een openluchtzwembad (zwemwaterbassin) in het Weerwater;
 • veel Almeerse kinderen in armoede leven, daardoor niet kunnen sporten en het zich niet kunnen veroorloven om te betalen voor een uitje naar een van de bestaande overdekte zwembaden;
 • zwemmen leuk is en leuke activiteiten bijdragen aan het welzijn van kinderen;

Van mening dat:

 • een openluchtzwembad een goede en welkome toevoeging is aan de sportieve infrastructuur van Almere;
 • alle Almeerse kinderen in staat moeten worden gesteld om te zwemmen in een buitenzwembad en in een omgeving waarin ze aangespoord worden om te sporten,

Verzoekt het college:

 • om de resultaten van het onderzoek dat in juli 2017 is aangekondigd te delen en te bespreken met de raad;
 • om suggesties aan de raad voor te leggen wat betreft mogelijke locaties het benodigde budget om het zwembad te realiseren. Daarbij rekening houdend met de wensen die in de petitie zijn genoemd (in de winter overdekt, met atletiekbaan, ruime openingstijden etc.) en de mogelijke maatschappelijke opbrengsten die een dergelijke faciliteit met zich mee kan brengen;
 • al dan niet samenwerking te zoeken met een particuliere investeerder, mits de toegankelijkheid van het zwembad kan worden gegarandeerd;
 • samenwerking te zoeken met de initiator van de petitie die aan de gemeenteraad is aangeboden en mensen die in een eerder stadium initiatieven hebben ondernomen om een openluchtzwembad te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

GroenLinks, VVD

Lees onze andere moties

Motie Vuurwerkvrije zones in Almere

Lees verder

Motie Overlast (wens)ballonnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer