Motie Ontmoe­digen verkoop dieren tuin­centra


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Dieren­wel­zijns­­beleid (RV106)

17 januari 2022

Motie nr: RG-26/2022
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • Er in Almere in sommige tuincentra levende dieren verkocht worden, zoals knaagdieren en haasachtigen;
 • In het dierenasiel van Almere veel huisdieren, waaronder bijna 100 konijnen in het afgelopen jaar, terechtkomen, wat het dierenasiel veel zorgen baart;
 • De verkoop van dieren in tuincentra ook consumenten verleidt tot het doen van impulsaankopen, want de verkoop betreft veelal schattige, jonge dieren;
 • Het dierenasiel aangeeft dat veel konijnen naar het asiel worden gebracht als ze niet meer klein en schattig zijn, maar veelal rond een leeftijd van 9 maanden;
 • Het dierenasiel naast deze zorgen zich ook zorgen maakt omdat veel dierenverkooppunten, zoals tuincentra, niet de richtlijnen hanteren van het LICG1 betreffende dierenhuisvesting,

van mening dat

 • Het wenselijk is dat mensen minder snel in de verleiding komen om in een impuls een dier aan te schaffen, want dan danken ze minder snel het dier weer af door ze bijvoorbeeld naar het asiel te brengen;
 • Tuincentra meer geschikt zijn om verblijven voor dieren te verkopen, welke voldoen aan de richtlijnen van het LICG, dan voor de verkoop van levende dieren;
 • Het beter voor de dieren zou zijn als dierenasiels en tuincentra samenwerken en zij voor respectievelijk de opvang/uitgifte en huisvestingsproducten zorgen, met een verbindende en communicatieve rol voor de gemeente;
 • Uiteindelijk zo meer dieren uit het dierenasiel een fijn en geschikt thuis zullen vinden;
 • De gemeente tuincentra zou moeten ontmoedigen om levende dieren te verkopen,

draagt het college op:

 • Tuincentra actief te benaderen om te ontmoedigen om levende dieren te verkopen;
 • Een verbindende rol te in nemen om het dierenasiel en de tuincentra met elkaar te laten communiceren en samenwerken voor de beste zorg voor de dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer menskracht voor de dieren

Lees verder

Motie Periodieke evaluatie dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer