Motie Meldpunt afval­dum­pingen en volle afval­bakken


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel: Afval­dumping aanpak 2.0

9 juli 2019

Motie nr: RG-152/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 juli 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er in Almere regelmatig afval wordt gedumpt en bijgeplaatst;
 • snel optreden leidt tot nog minder zwerfvuil en extra bijplaatsingen kan voorkomen;
 • afval naast de ondergrondse vuilcontainer een ergernis is voor velen;
 • veel afvalplaatsingen worden veroorzaakt doordat de afvalcontainers en prullenbakken vol zitten;
 • dumpingen nu alleen tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag via telefoonnummer 14036 kunnen worden gemeld of via de website van de gemeente Almere;
 • de gemeente in het weekend en op feestdagen niet bereikbaar is, waardoor gedumpt afval ongewenst lang blijft liggen en nieuw afval aantrekt,

van oordeel dat:

 • afvaldumpingen het beeld van de stad en de natuur schaden;
 • afvaldumpingen daarom hoge prioriteit verdienen;
 • om dit probleem aan te pakken de basis op orde moet zijn, namelijk het tijdig legen van ondergronds inzameldepot (OID’s) en snel reageren op meldingen van ‘vol’ of dumpingen en op dit punt nog de nodige winst is te boeken,

roept het college op:

 • het proces tussen melding afvaldumping of volle OID/prullebak en reactie te optimaliseren en de reactietijd te verkorten;
 • te onderzoeken of meldingen ook buiten kantoortijd gedaan kunnen worden, zodat overlast in weekeindes en op feestdagen ook verholpen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Luchtkwaliteit en snelheid A6

Lees verder

Amendement Voortzetting (met aanpassing) van ‘voorhangprocedure’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer