Motie Groene school­pleinen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Program­ma­be­groting 2019 (RV-59)

12 november 2018

Motie nr: RG-246/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 november 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • veel schoolpleinen in Almere weinig tot geen groen bieden;
 • in een groene omgeving wonen, werken en recreĆ«ren een aangetoond positief effect heeft op de
 • gezondheid en sociale verbindingen van mensen;
 • uit onderzoek is gebleken dat het zien van groen zorgt dat kinderen beter kunnen omgaan met
  stress, de aandacht verbetert en het een positief effect heeft op het werkgeheugen: ook worden
  kinderen door groene schoolpleinen uitgedaagd om meer te bewegen, komen ze in dagelijks
  contact met de natuur, wordt het concentratieniveau verhoogd en verbeteren schoolprestaties,
  spelen kinderen meer samen en wordt er minder vaak gepest;
 • volgens de Wageningen University and Research (WUR) meer groen in de stad het milieu
  verbetert, zorgt voor een rijke biodiversiteit, luchtvervuiling vermindert, zorgt voor
  waterberging, geluidshinder dempt en verkoelt in warme periodes, maar ook essentieel is voor
  een klimaatbestendige en duurzame omgeving;
 • gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs,
  voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs;
 • scholen vaak onvoldoende financiĆ«le mogelijkheden hebben om te investeren in een groen
  schoolplein,

Van mening dat:

 • de gemeente Almere een positieve bijdrage kan leveren aan de leeromgeving van kinderen op
  school door het stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen middels het open stellen van
  een fonds;
 • verplichte co-financiering vanuit de school eigenaarschap en motivatie bevordert,

Verzoekt het college:

 • in het speelruimtebeleid nadrukkelijk aandacht te besteden aan het actief vergroenen van de
  bestaande schoolpleinen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in
  Almere;
 • bij groot onderhoud aan schoolpleinen, en oplevering van nieuwe scholen, direct een groen
  schoolplein op te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Bereikbaarheid wijkteams

Lees verder

Motie van treurnis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer