Motie Creëer kwaliteit in winkelhart: richt horeca in met gezond verstand


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Detail­han­dels­visie Almere 2020 (RV-59)

17 oktober 2020

Motie nr: RG-299/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 29 oktober 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de gemeente wil bijdragen aan gezonde Almeerders in een gezond Almere (zie nota ‘Gezond in Almere);
 • een opmars van fastfoodketens in Nederland, en helaas óók in Almere te zien is. In de afgelopen 10 jaar is het aanbod fastfoodketens verdubbeld in Almere, waarbij er in 2018 ongeveer 120 horecagelegenheden tot de fastfoodbranche hoorde;
 • consumenten steeds vaker bewust willen kiezen voor gezond voedsel, maar het aanbod hiervan in Almere heel beperkt is;
 • in andere grote steden wordt gekeken hoe de opmars van fastfoodketens kan worden tegengegaan en hoe men gezond voedsel kan stimuleren, ook rondom scholen en andere drukke plekken zoals bij stations;
 • de detailhandelsvisie niet alleen gaat over geld verdienen, maar ook kansen biedt bij te dragen aan andere doelen voor de stad, zoals een gezonde en aantrekkelijke stad. Hierbij is het van belang om een divers en aantrekkelijk aanbod te creëren als het gaat om horeca;
 • de foodsector groeit en steeds diverser wordt,

van oordeel dat:

 • de gemeentelijke ambitie ‘de gezondheid van inwoners’ te versterken schuurt met het onevenredig grote aanbod van fastfood restaurants;
 • de gemeente een rol kan spelen tussen consument en voedselketen in een tijd waarin het kabinet eerder al heeft aangegeven dat Nederland een koploper wil zijn in gezonde en duurzame voeding;
 • de detailhandelsvisie een kans biedt uit te spreken dat Almere wil inzetten op een groter aanbod van gezond voedsel;
 • de detailsvisie een kans biedt zich uit te spreken over het aanwijzen van locaties waar een fastfoodketen zich wel én niet kan vestigen of ergens niet nog meer fastfoodketens te laten bijkomen (moratorium);
 • op deze manier een kwaliteitsimpuls kan plaatsvinden van het winkel- en verblijfklimaat in de centra,

spreekt uit dat:

 • de gemeente waarde hecht aan een gezond en duurzaam voedselaanbod in de detailhandel en ondernemers die daarop inzetten te stimuleren zich te vestigen in de centra;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Motie Geen gedoogbesluit Kabelbaan Floriade

Lees verder

Motie Inventarisatie noodzakelijke ondersteuning dierenartskosten minima

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer