Amen­dement Orega­noweg ook een beetje sociaal


23325.001

15 januari 2024

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 1a:

De locatie Oreganoweg/Wisselweg in twee bouwvelden te ontwikkelen met het volgende programma:

i) Bouwveld 1: Een supermarkt (maximaal 1.500 m2 winkelvloeroppervlak), 75 - 80 vrije sector appartementen (koop of huur) en een parkeergarage voor bewoners (minimaal 1 parkeerplaats / appartement);

ii) Bouwveld 2: circa 60 - 65 huurappartementen, waarvan (minimaal) 46 stuks in middeldure huur categorie 1 (maandhuur tot € 967, prijspeil 2024) en bewoners-parkeren onderdeks op eigen terrein;

Te wijzigen in:

De locatie Oreganoweg/Wisselweg in twee bouwvelden te ontwikkelen met het volgende programma:

i) Bouwveld 1: Een supermarkt (maximaal 1.500 m2 winkelvloeroppervlak), 75 - 80 vrije sector appartementen (koop of huur) en een parkeergarage voor bewoners (minimaal 1 parkeerplaats / appartement);

ii) Bouwveld 2: circa 60 - 65 huurappartementen, waarvan (minimaal) 46 stuks in middeldure huur categorie 1 (maandhuur tot € 967, prijspeil 2024) en (minimaal) 12 stuks in de sociale categorie (maandhuur tot € 879,66, prijspeil 2024) en bewoners-parkeren onderdeks op eigen terrein;

Toelichting:

De Partij voor de Dieren hecht aan een goede spreiding van inkomensgroepen over Almere en voldoende betaalbare woningen voor heel Almere. Vandaar dat wij, via dit amendement, alsnog willen kiezen voor het genoemde alternatief zoals dat stond in het raadsvoorstel bij de projectopdracht (voor het eerst besproken op 10 juni 2021): “Een variant is het omzetten van 12 middeldure huurappartementen naar sociale huur en het daarbij in een lagere prijsklasse ontwikkelen van de dure grondgebonden stadsrijwoningen aan de watergang.

In bouwveld 2 kan op die wijze 30% sociaal worden gerealiseerd.” Deze wijziging is nog steeds mogelijk al zal het nu niet uitkomen op een percentage van 30% van bouwveld 2 aangezien het aantal woningen is verhoogd sinds 2021. Dit alternatief is ruimtelijk en financieel haalbaar. Ook is dit alternatief in 2021 al besproken, maar zoals al vaker is aangegeven: de tijden zijn veranderd en de roep om sociale huurwoningen is nóg groter geworden sinds die tijd. De woningbouw gaat niet zo voorspoedig als bij het opstellen van de Woonvisie en de laatste versie van het SWPA gehoopt/gewenst dus Almere moet kansen grijpen wanneer die zich voordoen om het aanbod te verbeteren.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Een presentje in plaats van een wegwerpproduct

Lees verder

Motie Gebruik de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (alsnog) bij Oreganoweg/Wisselweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer