Een nieuw afval­systeem voor Almere (eerste termijn)


Wat is het meest duurzaam?

8 oktober 2021

Voor de Partij voor de Dieren staat vast, dat welk afvalinzamelsysteem we ook kiezen voor onze stad, we zeker de keuze maken die niet nóg meer afvaldumpingen en zwerfafval zal opleveren. Almere is nog verre van een stad zonder afval en onze werkgroep kan afval rapen wat ze willen…het is een eindeloze beerput.

Voor de Partij voor de Dieren staat dus een goed werkend afvalinzamelsysteem voorop. Waarbij we kijken naar de kwaliteit van afval dat is gescheiden, want dat kan je herbruiken en we moeten veel beter omgaan met onze schaarse grondstoffen!

Wij zijn dan ook blij dat het college inziet dat Diftar voor Almere niet de weg is. Ondanks dat de Partij voor de Dieren niet negatief staat voor dit systeem, is Almere hier helaas gewoonweg niet klaar voor en dat geluid hebben we hier al laten horen, want eerst maar eens de zaken op orde hebben: een stad met veel en veel minder zwerfafval en afvaldumpingen.

Voorzitter, wij zijn blij met de sessie met de accountant, waarvan nogmaals dank aan de VVD voor het organiseren hiervan, want deze sessie heeft wel wat duidelijkheid gegeven betreffende de keuze voor welk afvalinzamelsysteem we moeten kiezen.

De accountant gaf aan dat het een inhoudelijk moeilijk onderwerp is, waarvan het besluit geldig is voor vele jaren en de toekomst ook onzekerheden geeft. De informatie die de raad nu heeft is niet perfect, namelijk de informatie vanuit het college en vanuit het Burgerinitiatief. Vandaar dat de accountant ook aangaf dat de keuze voor het afvalinzamelsysteem nu ligt bij visie en overtuiging.

Ik heb dan ook een aantal vragen aan de wethouder, die ik graag nu wil stellen:

  1. Klopt het dat het college sowieso inziet dat nascheiding de toekomst zal zijn? Aangezien het college de ontwikkelingen ook op de voet wilt volgen en aangeeft dat nascheiding onze circulaire ambities vergroot.
  2. En de laatste vraag voorzitter: Hoe zit het nu met de kostenbesparende maatregelen, zoals de bladkorven, de extra kosten die men wilt inzetten voor ophalen van grof vuil etc. We zijn dan ook benieuwd wanneer we daar met elkaar over gaan praten.

Voorzitter, ook over de inhoud van de stukken heb ik wat vragen en verwonderingen, waar ik meer duidelijkheid op wil.

  1. Als eerste punt: Wij schrikken van het feit dat er blijkbaar al enige tijd weinig is ingezet op voorlichting en handhaving, men is hier passief op geweest. Wij vinden dit onacceptabel!! Kan de wethouder uitleg geven waarom deze passief hierin is geweest? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat we met passiviteit de stad nooit schoon gaan krijgen en afvalcommunicatie ten allen tijden heel belangrijk is? En voorzitter, ik begrijp dat men is gaan afwachten voor welk systeem Almere nu kiest betreffende afvalinzameling, maar is de wethouder het niet met mij eens dat zwerfafval en afvaldumpingen ook niet passief dan maar gaan wachten?
  1. Dan voorzitter het tweede punt uit de stukken, in de inleiding van het rapport vanuit het college staat : Zoals wij nu omgaan met grondstoffen is niet duurzaam, ze raken schaars en zelfs op voor toekomstige generaties. Door de manier waarop wij producten gebruiken en weggooien vervuilen wij het milieu en stoten wij onnodig veel CO2 uit. Op verschillende manieren proberen overheden, organisaties en burgers de negatieve invloed van afval op de aarde in te dammen. Het voorkomen van afval heeft het meeste effect.

Dat zijn mooie woorden voorzitter, die wij begrijpen, alleen begrijpen we niet waarom we verder niks lezen over wat het college hierop zelf doet of wilt doen.

Vandaar dat ik van de wethouder wil weten:

   1. Wat doet het college nu actief om afval te voorkomen?
   2. Staat het college positief tegen het openstellen van subsidieregelingen voor een compostvat? GFT kan zelf verwerkt worden en door thuiscomposteren kan men makkelijk de huisvuilzak halveren en wordt de bodem ook nog eens verbetert in eigen tuin! Benieuwd wat de wethouder hierover vindt en kan vertellen.

De Partij voor de Dieren mist dus in de stukken de uitspraak dat het van belang is dat mensen minder gaan consumeren en zich bewuster worden van de hoeveel afval dat ze produceren. En wat het college actief nu hieraan doet.

Gezien de tijd voorzitter hou ik het hierbij voor mijn eerste termijn en wacht ik de reactie van de wethouder af op de vragen die ik heb gesteld. En u kunt van ons verwachten dat wij in de Tweede termijn duidelijkheid geven voor welk systeem de Partij voor de Dieren een toekomst ziet in Almere. Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Maak Almere nu vuurwerkvrij, en niet pas over jaren!

Lees verder

Algemene beschouwingen Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer