Educatie en voor­lichting


Dieren tellen mee

Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Almere zijn inwoners actief informeert.

  • Almere geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma‚Äôs op scholen.
  • Almere geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag. Natuureducatieve praktijklessen worden weer ingevoerd op alle basisscholen in Almere. De gemeente faciliteert en ondersteunt hierbij.
  • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaaten biodiversiteitscrisis.
  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.
  • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Almere stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen, die moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer