Huiselijk geweld tijdens corona­crisis


PvdD stelt vragen aan college

14 april 2020

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te minimaliseren, zitten kinderen meer thuis, omdat ze niet meer naar school, sport of andere sociale activiteiten kunnen. Volwassenen werken minder of moeten thuiswerken en hebben minder ontspanningsmogelijkheden buiten de deur. Hierdoor neemt het risico op huiselijk geweld toe, maar er is nog geen stijging in het aantal meldingen waargenomen. De Partij voor de Dieren maakt zich hier ernstige zorgen over, ook gezien het feit dat huiselijk geweld vaak samengaat met geweld richting huisdieren. Donderdag wordt er met de commissie Sociaal Domein binnen de gemeenteraad gesproken over de effecten die de coronacrisis daarop heeft, en zullen wij de volgende vragen over dit onderwerp inbrengen:

  1. Kan het college aangeven wat de gemeente nu extra al doet aan de zorgen over huiselijk geweld tijdens deze coronacrisis?
  2. Er gelden nu vergaande isolatiemaatregelen, waardoor er een grote stijging van het aantal meldingen omtrent huiselijk geweld te verwachten is en volwassenen en kinderen daardoor uit huis kunnen willen vluchten. Toch blijven volgens Veilig Thuis Almere deze meldingen uit. Kunnen hiervoor extra laagdrempelige meldpunten ingesteld worden, digitaal dan wel lijfelijk? Denk aan spreekuren waar slachtoffers zich zonder afspraak kunnen melden. Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe pakt de gemeente qua communicatie nu op dat het mogelijk is voor mensen om uit huis te vluchten, ondanks de isolatie? Denk aan opvangplekken die quarantaine-proof zijn gemaakt.
  4. Wat zijn de ervaringen nu voor kinderen die vanwege hun thuissituatie niet thuis kunnen blijven en opvang nodig hebben? Zijn er nog knelpunten welke aandacht behoeven?
  5. Is het college bereid, nu er verwacht wordt dat niet alleen mensen maar ook huisdieren meer blootgesteld zullen worden aan huiselijk geweld, met stichting Blijf-van-mijn-dier in overleg te gaann? Daarnaast ook met de dierenartspraktijken in Almere in contact te treden als gevolg van de zorgplicht van de gemeente, aangezien er een duidelijke correlatie is tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?

Update 28 april:

Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat, naast het gemeentebestuur, ook de landelijke politiek en de politie bovenop dit onderwerp zit. Er worden verschillende projecten ondernomen om het melding maken van huiselijk geweld nog laagdrempeliger te maken en om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ook aan de correlatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling zal nu meer aandacht gegeven worden: er wordt contact gezocht met stichting Blijf van mijn Dier. Wij houden uiteraard een vinger aan de pols.

Gerelateerd nieuws

Kappen met kappen!

Kappen met kappen! Opnieuw vindt op meerdere plaatsen in Almere een kaalslag plaats, en dat terwijl we juist heel zuinig om m...

Lees verder

Maak van Almere geen Afvalmere

Toen wij het voorstel van het college lazen over hun nieuwe afvalplan voor Almere, waren wij met de stomheid geslagen. De pla...

Lees verder