Voelen vissen pijn?


En waarom leeft men vaak niet mee met vissen?

15 oktober 2022

Hengelen en pijn bij vissen: twee zaken die met elkaar verbonden zijn en bij sommigen nog vragen oproepen. Hoe komt dat toch? En hoe zit het nu met de diervriendelijkheid van hengelen?

De Partij voor de Dieren komt op voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en heeft dierenwelzijn absoluut bovenaan staan. Het antwoord op de vraag of vissen pijn ervaren is eenvoudig. Meer dan eens is bewezen dat ze dat wel degelijk voelen.

Het welzijn van verschillende levende wezens hoeft niet tegen elkaar afgezet te worden. Voor de Partij voor de Dieren geldt al 20 jaar als uitgangspunt: de vrijheid van de één houdt op waar de vrijheid van de ander in het geding komt. Als wat voor hobby dan ook leed veroorzaakt bij iemand anders, mens of dier, dan moet je je ernstig achter je oren krabben.

De Partij voor de Dieren wil graag meer bewustzijn voor het dierenleed bij hengelen. De meerderheid van de mensen in Nederland weet dat hengelen niet diervriendelijk is, aldus de Vissenbescherming en de Dierenbescherming. Deze dierenbeschermingsorganisaties vinden hengelen een vorm van plezierjacht, want er is geen gerechtvaardigde reden om vissen voor het plezier te vangen, te verwonden, hen angst, pijn en leed aan te doen of zelfs te doden. De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan.

In het nieuwe coalitieakkoord van Almere is opgenomen dat hengelen niet meer wordt gefaciliteerd door de gemeente en dat er aandacht zal worden besteed aan het dierenleed dat hengelen veroorzaakt.

Het is belangrijk dat de nieuwste inzichten en onderzoeken over pijn bij vissen bekender worden, ook bij hengelsportverenigingen. Laatstgenoemde kijkt helaas nog weg van de vele onderzoeken die aangeven dat vissen wel degelijk pijn beleven, en dat dit ook veroorzaakt wordt bij hengelen. Belangrijk in deze kwestie is altijd te kijken naar waar ieders prioriteit ligt, komt het de hengelsportvereniging wel uit als blijkt dat hengelen en dierenleed met elkaar verbonden blijkt te zijn? Of vinden zij het bewijs voor pijn niet relevant?

Voor de Partij voor de Dieren is dierenwelzijn prioriteit en hiervoor raadplegen wij dan ook de meest recente onderzoeken, zoals het onderzoek door Universiteit Wageningen en de Radboud Universiteit naar hoe vissen pijn verwerken en eventueel ervaren. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat vissen zich duidelijk langdurig anders gedragen nadat ze pijnschokken kregen toegediend. Ook liet een onderzoek met baarzen zien dat deze vissen langere tijd minder eten nadat ze door een haak zijn verwond aan hun lip.

Vissen hebben een centraal zenuwstelsel met alle bouwstenen kenmerkend voor alle gewervelde dieren (van vis tot mens) en vissen produceren allerlei hormonen (substance P, endorfines) die we kennen van pijnsignalering bij andere zoogdieren, inclusief de mens.

In de huid van een vis, die over de schubben heen zit, ligt net als bij mensen een fijnmazig netwerk van receptoren. Die gaan signalen doorgeven als het dier een beschadiging oploopt. De zenuwen zijn verbonden met het voorste deel van de hersenen van de vis. Daar vindt prikkelverwerking plaats. Veel vissen zijn rond de mond en bij de ogen het meest gevoelig. Een haakje door je lip geramd krijgen is dan verschrikkelijk.

En laten we ook de overige dieren niet vergeten die verwond raken door los slingerende vishaken en draden. Hierdoor leggen zwanen zelfs het loodje.

Het is belangrijk dat deze informatie wereldkundig wordt gemaakt, omdat kennis de eerste stap is naar gedragsverandering.

Tenslotte twijfel je nog steeds of vissen pijn voelen? Geef het dier dan het voordeel van de twijfel. Ga uit van het voorzorgsprincipe. Vermijd daarom pijn.

Marjolijn Veenstra
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Almere


Bronnen

WUR - Vissen voelen pijn

The Royal Society Publishing - Evolution of nociception and pain: evidence from fish models

Scientias - Voelen vissen pijn

Research Gate - Do painful sensations and fear exist in fish?

Quest - Voelen vissen pijn als ze aan een hengel hangen

VRT - Vissen voelen wel degelijk pijn, op een gelijkaardige manier als zoogdieren

The Guardian - There is ample evidence that fish feel pain

Vissenbescherming - Vissenbescherming en hengelsport

De Orkaan - Opinie: Hengelen is dierenmishandeling en moet worden verboden

Gerelateerd nieuws

Doet Almere ook het licht uit?

Almere, 22 september – Op zaterdag 29 oktober is het Nacht van de Nacht, een initiatief waarin gemeenten en particulieren doo...

Lees verder

Meldpunt vuurwerk gelanceerd

De Partij voor de Dieren ergert zich al jaren groen, geel en geglitterd aan de overlast die vuurwerk geeft en strijdt al lang...

Lees verder