Verbazing en teleur­stelling over advies infor­mateur Van der Steur


4 april 2018

De Partij voor de Dieren heeft met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het door de informateur uitgebrachte advies om te gaan formeren met VVD, PvdA, D66, GroenLinks en CU.

Wij hebben nimmer een verklaring gekregen waarom onze fractie al direct na de eerste verkennende ronde was afgevallen. Lettende op de verkiezingsuitslag, de winst van “groen” en het palet van partijen wat nu voorligt denken wij dat een groene coalitie zeker mogelijk was geweest. Gezien de grote urgentie van onder andere het klimaatprobleem is dat noodzakelijk.

Wij zien dit dan ook als een gemiste kans en vrezen dat de nieuwe coalitie, met wat kleine aanpassingen, op bestaande voet verder zal gaan met het voorop stellen van de korte termijn economische belangen in plaats van de lange termijn belangen van alle inwoners van Almere, mens en dier en de toekomstige generaties.