Motie tegen biomassa is aange­nomen!


Nieuwe biomassa wordt uitge­sloten in de RES

10 juli 2021

Afgelopen tijd er in de raad gesproken over de zogeheten 'Regionale Energie Strategie' (RES). Hier gaat het om hoe we genoeg duurzame en hernieuwbare energie gaan realiseren voor de toekomst. Het opwekken van biomassa van hout wordt hier verrassend genoeg nog niet in afgeschreven, terwijl hout verbranden voor stroom helemaal niet duurzaam is! De motie van de Partij voor de Dieren om nieuwe biomassa wel uit te sluiten uit de RES is aangenomen!