Een slechte start voor de nieuwe coalitie


Oppositie via pers ge├»n­for­meerd over bereiken coali­tie­ak­koord

7 februari 2020

Een slechte start voor de nieuwe coalitie. Afgelopen week bereikten de coalitiepartijen in Almere (VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Almere en CDA) een coalitieakkoord voor de komende twee jaar. De oppositie werd hierover in eerste instantie niet geïnformeerd, maar moest het horen via de pers. De Partij voor de Dieren betreurt ten zeerste dat wij dit via de media moesten horen, in plaats van de gehele raad hier op een fatsoenlijke manier over te informeren.