Motie Perma­nente oplossing Vis a Vis


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Poort Oost en Duin (RV-31/2019)

20 juni 2019

Motie nr: RG-131/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 20 juni 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • de raad eensgezind is in haar wens om Vis à Vis voor de stad te behouden;
 • zowel Vis à Vis als de gemeente momenteel onderzoek doet naar een oplossing om Vis à Vis op haar huidige locatie te behouden;
 • raadsbreed is uitgesproken het deel Muiderduin, waarin de locatie van Vis à Vis is gelegen, binnen het bestemmingsplan Poort Oost en Duin eruit te knippen en de besluitvorming daarmee uit te stellen tot na het gereedkomen van het onderzoek;

verzoekt het college om samen met Vis à Vis te kijken naar creatieve oplossingen om Vis à Vis op de huidige locatie te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, PVV, AP/OPA

  Tegen

  Respect Almere, ChristenUnie

  Lees onze andere moties

  Amendement Vis à Vis is Almere, Almere is Vis à Vis.

  Lees verder

  Motie Regulering middenhuur

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer