Motie Kleur de straten groen!


Agen­­­­dapunt Politieke Markt: Motie vreemd aan de orde van de dag: Operatie Steen­breek (RG-95)

23 mei 2019

Motie nr: RG-115/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 23 mei 2019

De Raad,

Overwegende dat:

  • de huidige mogelijkheden en regels om geveltuintjes in Almere te kunnen aanleggen nog onvoldoende bekend zijn bij de inwoners van Almere, waardoor er nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van deze regeling;
  • het aanwijzingsbesluit geen mogelijkheden biedt om boomspiegels te beplanten en ‘groene slingers’ aan te brengen;

Van oordeel dat:

  • de aanleg van geveltuintjes een positief effect hebben op de stad Almere en haar groene ambities;

Verzoekt het college:

  • het aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten van de gemeente Almere te verruimen met de mogelijkheid om boomspiegels te beplanten en ‘groene slingers’ aan te brengen;
  • deze mogelijkheden onder de aandacht te brengen aan inwoners van Almere;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Lelylijn

Lees verder

Amendement Vis à Vis is Almere, Almere is Vis à Vis.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer