Motie Invoeren Ja/Ja sticker


Motie vreemd aan de orde van de dag

4 oktober 2019

Amendement nr: RG-275/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 31 oktober 2019

De Raad,

gehoord de beraadslaging

constaterende dat:

 • er momenteel in Almere gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een Nee/Nee-sticker of Nee/Ja-sticker;
 • een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo's aan papierafval te verminderen;
 • met de invoering van deze Ja/Ja sticker ongevraagd en ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen wordt verspreid bij huishoudens die expliciet aangeven dit te willen ontvangen. De huidige Nee/Ja en Nee/Nee stickers blijven gelden en veranderen niet van betekenis. Een Nee/Ja sticker betekent geen reclamedrukwerk en wel huis-aan-huisbladen en de Nee/Nee sticker betekent dat beide niet ontvangen worden. Een voordeur zonder sticker staat dan gelijk aan een Nee/Nee sticker;

overwegende dat:

 • Almere de ambitie heeft een duurzame stad zonder afval te worden;
 • veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen in de container belandt;
 • het voorkomen van ongewenst (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen;
 • het invoeren van een opt-in systeem door middel van een Ja/Ja sticker een grote papierbesparing per huishouden kan opleveren, en tevens een vermindering van CO2-uitstoot;
 • veel steden in navolging van Amsterdam de Ja/Ja sticker willen invoeren, maar de uitspraak van het gerechtshof hebben afgewacht;
 • de rechter heeft geoordeeld dat Amsterdam deze regeling mag blijven handhaven;
 • andere steden, waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Haarlem, Groningen, Breda, Arnhem, Tilburg, Enkhuizen, Leiden en Gouda, hebben aangeven dit principe ook over te zullen nemen

roept het college op:

 • over te gaan tot het invoeren van een Ja/Ja sticker.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Uitgangspunten duurzaamheid

Lees verder

Amendement Geen inpassingskosten voor Vis à Vis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer