Iedereen kan zichzelf zijn in Almere. Diver­siteit wordt gekoesterd, en elke vorm van discri­mi­natie en racisme wordt bestreden.


Speerpunt 5

Credits animatie-video: Nicolien Opdam

Iedereen kan zichzelf zijn in Almere. Diversiteit wordt gekoesterd, en elke vorm van discriminatie en racisme wordt bestreden.

In een gezonde en bloeiende samenleving is iedereen gelijkwaardig. Maar in Nederland is van echte gelijkwaardigheid helaas nog geen sprake, ook niet in Almere. Waar je wieg staat, bepaalt nog altijd voor een groot deel je kansen. Gemiddeld worden mensen uit armere gezinnen en buurten minder oud en hebben ze een slechtere gezondheid. Mensen die om wat voor reden dan ook niet tot de norm behoren worden bewust en onbewust gediscrimineerd en achtergesteld. Voor racisme, discriminatie en ongelijke kansen mag geen ruimte zijn in Almere. Met andere woorden: er is werk aan de winkel voor de (lokale) overheid.

Racisme en andere vormen van discriminatie komen helaas nog steeds veel voor: zichtbaar en ook onzichtbaar verweven in de structuren van onze samenleving. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig mag houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van hedendaagse discriminatie en racisme.

Almere bevordert de gelijke rechten van mensen met een beperking en zorgt ervoor dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap strikt wordt nageleefd. Toegang tot overheidsgebouwen en publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbare instellingen, toiletten en openbaar vervoer wordt vanzelfsprekend voor iedereen. Zaken als ondertiteling van de raadsuitzending, gebarentolken bij belangrijke gemeentelijke evenementen en rolstoelvriendelijke stoepen worden de norm.

Sinds 2019 is er dankzij de Partij voor de Dieren op enkele stembureaus in Almere een stemmal met audio-ondersteuning beschikbaar zodat mensen met een visuele beperking volledig zelfstandig kunnen stemmen.

De concrete invulling die de Partij voor de Dieren Almere voor zich ziet op deze onderwerpen komt uitgebreid aan bod in onderstaande hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.