We pakken de woningnood aan en geven iedereen weer een kans. Alle nieuwbouw wordt ener­gie­po­sitief, natuur­in­clusief en klimaat­adaptief.


Speerpunt 7

Credits animatie-video: Nicolien Opdam

We pakken de woningnood aan en geven iedereen weer een kans. Alle nieuwbouw wordt energiepositief, natuurinclusief en klimaatadaptief.

Een goede woning is een basisrecht voor iedereen. Door de volledig ontspoorde woningmarkt is het vinden van een woning echter bijna onmogelijk. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden alleen maar langer en de prijzen rijzen de pan uit. De ‘vrije woningmarkt’ blijkt vooral interessant voor huisjesmelkers en speculanten. Gewone kopers, starters en huurders hebben het nakijken.

De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame wijze aanpakken. Almere volbouwen is niet de oplossing; dat maakt de gemeente onleefbaar. Wij willen de beschikbare ruimte en woningen eerlijker en slimmer verdelen. Er komen meer betaalbare woningen: fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur, ook in gebieden zoals Oosterwold. Ook komen er (nieuwe) plannen voor betaalbare koopwoningen.

    We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

    Huizen zijn om in te wonen, geen verdienmodel. Wij willen dat studenten betaalbaar op kamers kunnen, dat starters een huur- of koopwoning kunnen vinden die bij hun situatie past en dat ouderen kunnen doorstromen naar toegankelijke seniorenwoningen. Een passende woning voor iedereen.

    We moeten dringend de bestaande woningen verduurzamen en de leefomgeving radicaal vergroenen. Dit is nodig om de klimaatdoelen te halen én om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittegolven en hoosbuien, goed op te vangen. De afgelopen jaren is hier te weinig aan gedaan: de buitenruimte versteent, bomen worden gekapt en er is nog veel onbenutte ruimte op daken voor groen. We bouwen circulair: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede, plantaardige en hernieuwbare grondstoffen en lokale materialen, die niet afkomstig zijn uit de bio-industrie. Gebouwen worden voorzien van een materialenpaspoort zodat deze materialen bij sloop of verbouwing opnieuw kunnen worden gebruikt. Duurzame houtbouw wordt gestimuleerd.

    De concrete invulling die de Partij voor de Dieren Almere voor zich ziet op deze onderwerpen komt uitgebreid aan bod in onderstaande hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma.