Verkie­zings­pro­gramma Almere 2022


Verbeter de wereld, begin in Almere!

Inhoudsopgave

Verbeter de wereld, begin in Almere!

Het hele verkiezingsprogramma in PDF lees je hier.

Soms word je moedeloos van alle berichten over klimaatverandering, de teloorgang van biodiversiteit en de stikstofcrisis. Kunnen we het tij nog keren, of is het vechten tegen de bierkaai? Ja, dat kan! Als we onze krachten bundelen kunnen we juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Almere, samen het grote verschil maken.

Almere kan een veel prettigere woonomgeving worden voor mens en dier, een stad waarin we kunnen werken aan een groenere samenleving waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen.

Een stad waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen, die ruimte biedt ook aan komende generaties.

Actuele problemen, zoals het verlies van het leefgebied van dieren, bomen en groen door het huidige desastreuze kapbeleid en het alsmaar verder volbouwen van het groen, kunnen we samen oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar vooral van politieke moed.

Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien, waar prestigeprojecten gebouwd worden kunnen geen mensen wonen, op de plek van parkeergarages kunnen geen parken worden aangelegd.

Voor de radicale verandering die op korte termijn noodzakelijk is, is het nodig dat realisten die vasthouden aan hun idealen hun krachten bundelen.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar 20 jaar. Al sinds 2002 houden we vast aan onze idealen! Kiezers voelen zich thuis bij onze partij, blijkt uit onderzoek van Peil.nl. Waarom? Omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk geen vlieg kwaad doen.

Onze tien speerpunten voor de komende vier jaar:

1. De natuur in Almere wordt behouden, versterkt en met elkaar verbonden, zo worden de dieren beschermd en de biodiversiteit hersteld.
2. Almere zorgt voor een eigen wildopvang voor dieren in nood en opent een 24-uurs spoedkliniek voor huisdieren.
3. Groen is van levensbelang en wordt al bewoond. Daarom: kappen met kappen en niet bouwen in het groen. Pampushout moet groen blijven.
4. Maai-me-niet! De gemeente gaat minder en ecologisch maaien. Bewoners worden gemotiveerd hun daken en tuinen te vergroenen.
5. Iedereen kan zichzelf zijn in Almere. Diversiteit wordt gekoesterd, en elke vorm van discriminatie en racisme wordt bestreden.
6. Er wordt niet bezuinigd op (jeugd)zorg en welzijn. De wachtlijsten verdwijnen en er wordt geïnvesteerd in preventie en voorzieningen.
7. We pakken de woningnood aan en geven iedereen weer een kans. Alle nieuwbouw wordt energiepositief, natuurinclusief en klimaatadaptief.
8. Elke school krijgt een groen schoolplein en een gezonde kantine. Kinderen worden uitgedaagd gezond te eten, te spelen en te bewegen.
9. Almere wordt schoon! Afval wordt waar mogelijk voorkomen en anders gerecycled. Almere voert de Ja-Ja sticker in en verbiedt vuurwerk.
10. Almere roept de klimaatnoodtoestand uit en zet in op duurzaam (openbaar) vervoer, isoleren, vergroenen en zonnepanelen op daken.
Of jouw stem ertoe doet op 16 maart? Absoluut, alle kleine bee(s)tjes helpen. Ze kunnen de doorslag geven voor een veel fijner Almere!

Hieronder lees je de 10 hoofdstukken in het verkiezingsprogramma:

  1. Er is geen planeet B
  2. Dieren tellen mee
  3. Kies voor groen
  4. Hoogste tijd voor een andere economie
  5. Prettig en duurzaam wonen voor iedereen
  6. Vervoer zonder vervuiling
  7. Gezond en veilig in Almere
  8. Iedereen doet er toe
  9. Slimmer, wijzer, mooier
  10. Samen, eerlijk en open

Verkiezingsprogramma in gebarentaal

Verkiezingsprogramma in gewone taal

Election programme in English