Successen


Met onze komst in de gemeente Almere in maart 2018 hebben we dierenrechten, natuur en milieu nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. We zetten ons in voor de waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met mens en dier. En we onderstrepen steeds opnieuw dat de huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, economie, energie, dierenwelzijn en biodiversiteit met elkaar samenhangen – en dus ook alleen in samenhang aangepakt kunnen worden. Onze oproep om economische groei als probleem te zien, en niet als oplossing, vindt steeds meer weerklank. We zijn vastberaden om onze aanjagende rol te blijven vervullen en de politieke en maatschappelijke discussie te blijven voeden.

Een greep uit onze successen sinds maart 2018: