Ruim baan voor voet­gangers en fietsers


Vervoer zonder vervuiling

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonder en aantrekkelijker straatbeeld, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

 • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
 • Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om leefstraten in te richten.
 • Het centrum van Almere wordt autoluw.
 • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
 • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit stadscentra en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
 • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
 • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast.
 • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
 • Verkeerslichten worden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. Verkeerslichten worden voorzien van een timer en een regensensor.
 • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
 • Op sommige plekken, zoals nu al op de Esplanade en het rondje Weerwater, wordt het zo druk dat zelfs fietsers en voetgangers niet meer op een veilige manier de ruimte kunnen delen. In die gevallen krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.
 • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij treinstations en bushaltes. Grote stallingen krijgen 24-uurs bewaking, zo veel mogelijk via participatiebanen. De huidige bemenste fietsenstallingen blijven behouden.
 • Alle gelijkvloerse fietsoversteken worden of ongelijkvloers gemaakt, of indien niet mogelijk, krijgt de fietser altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer.
 • Er wordt eindelijk echt werk gemaakt van fietssnelwegen, zoals het Spoorbaanpad. Dit moet het fietsgebruik onder forenzen en Almeerders in het algemeen motiveren vaker de fiets te pakken.
 • Gevaarlijke wegen en kruisingen, waarbij vooral voetgangers en fietsers gevaar lopen, zoals de Evenaar, worden met spoed aangepakt.

Het standpunt Ruim baan voor voetgangers en fietsers is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer