Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht


Vervoer zonder vervuiling

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Almere kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
 • De binnenstad wordt autoluw. Parkeren kan aan de rand van de stad met goede P+Rvoorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken. Er komen liftershaltes.
 • De gemeente voert gedifferentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.
 • Almere streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten en distributiehubs, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van milieuzones.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.
 • Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund.
 • Almere richt de stadsdelen in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto’s, deel-(bak)-fietsen aangeboden (voordelig met stadspas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
 • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • Almere lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
 • Almere werkt op geen enkele wijze mee aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad Airport.
 • Almere onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
 • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
 • De parkeernorm bij nieuwbouw gaat fors omlaag. Deelgebruik en autoloze/-luwe wijken, zoals Hortus, worden de norm.
 • Er komen fors meer flitspalen, zodat de maximumsnelheid beter gehandhaafd wordt. Belangrijk voor de veiligheid en tegengaan geluidsoverlast en luchtvervuiling.
 • Almere sluit zich aan bij de proef voor lawaaiflitsers en zet deze grootschalig in zodra dit mogelijk is.

Het standpunt Minder en schonere auto’s = meer ruimte en gezonde lucht is onderdeel van: Vervoer zonder vervuiling

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer