Maat­schap­pelijk verant­woord onder­nemen


Hoogste tijd voor een andere economie

Productieprocessen gaan vaak gepaard met hoge CO2-uitstoot, armoede, uitbuiting, uitputting van natuurlijke grond- en hulpstoffen of schendingen van mensenrechten. De norm wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bekeken wordt hoe vestigingseisen hier op kunnen worden aangepast. Almere wordt een Fairtrade- en Global Goals-gemeente en verwerkt deze uitgangspunten in het economisch beleid. Het inkoopbeleid is duurzaam en sociaal, de prijs is daaraan ondergeschikt.

  • Pensioenbijdragen van gemeentemedewerkers worden niet meer geĆÆnvesteerd in fossiele industrieĆ«n, de intensieve veehouderij en bedrijven die mensenrechten schenden of wapens verkopen. Almere zet zich in om ABP, waar het verplicht aan moet deelnemen, maatschappelijk verantwoord te laten beleggen.
  • Almere zet erop in een maatschappelijk akkoord te sluiten met bedrijven over sociaal en duurzaam ondernemen, met aandacht voor energiebesparing, hergebruik en besparing van grondstoffen, versterking van de lokale en regionale economie en duurzame werkgelegenheid.
  • Bij aanbestedingen wordt extra aandacht besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te zorgen voor werkplekken en leerwerkplekken voor praktisch geschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en oudere werkzoekenden.
  • Almere stimuleert dat bedrijven vooral werknemers werven in de eigen regio.
  • De gemeente Almere geeft zelf het goede voorbeeld en koopt, waar mogelijk, fairtrade en duurzaam in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer